centre-equestre-prevote.fr

Zakon o zemljišnim knjigama 91/96

 

 

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Prvo poglavlje O …

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH", br. 58/2002, 19/2003 i 54/2004) I - OPĆE ODREDBE Član 1 Predmet reguliranja Ovim se zakonom uređuje vođenje, održavanje i uspostava zemljišnih knjiga, kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZEMLJISNIM KNJIGAMA FBiH | ADVOKAT …

143/12 i 152/14 - u daljnjem tekstu: ZV) i Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 - u daljnjem tekstu: ZZK) već dulje vrijeme u primjeni (od 1. siječnja

Zakon o zemljišnim knjigama - Zakon.hr

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zemljišnim knjigama Nar. nov., br. 91/96 – 108/17), osim odredbe čl. 85. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Nar. nov., br. 55/13) koja prestaje važiti stupanjem na snagu Uredbe o tarifi sudskih pristojbi. Natrag

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

zakon o zemljišnim knjigama 91/96
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I - OP ĆE ODREDBE Član 1. Predmet reguliranja Ovim se zakonom ure đuje vo đenje, održavanje i uspostava zemljišnih knjiga, kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). Član 2. Odre đivanje

E-SAVJETOVANJA

ZAKON . O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA ("Sl. novine Kraljevine Jugoslavije", br. 146/30 i 281/31) Prvo poglavlje . O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA UOPŠTE §1 . Zemljišna knjiga sastoji se iz glavne knjige i iz zbirke isprava. § 2 (1) Glavnu knjigu sačinjavaju zemljišnoknjižni …

Zakon o zemljišnim knjigama - pravosudje.gov.hr

zakon o zemljišnim knjigama 91/96
Z A K O N . O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA . FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE . Član 1. U Zakonu o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 19/03) u članu 84. stav (1) u drugom redu, riječi: “godinu dana” zamjenjuju se riječima: “dvije godine”. Član 2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim …

zakon o zemljišnim knjigama 91/96
Članak - Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 108/07, 152/08). Le leggi legate sulla compravendita degli immobili. Situazione attuale di mercato immobili in Croazia. Le informazioni utili in processo acquisto-vendita. RealEstateCroatia.com - il più grande portale immobiliare in Croazia - vendite, affitti, aquisti di case, appartamenti, terreni e locali

zakon o zemljišnim knjigama - Zakon.hr

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. 0. višekratno je dopunjavan Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine”, broj 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17., u daljnjem tekstu: ZZK) kako bi se osigurala primjena nekih novih pravnih instituta. U tom smislu provedene su značajnije

96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I - OPĆE ODREDBE Član 1. Predmet reguliranja Ovim se zakonom uređuje vođenje, održavanje i uspostava zemljišnih knjiga, kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u da ljem tekstu: Federacija). Član 2.

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I …

zakon o zemljišnim knjigama 91/96
Rezultati pretrage - zakoni Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o cestama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o upravljanju državnom imovinom klikni za još rezultata