centre-equestre-prevote.fr

Zakon o parničnom postupku fbih prečišćeni tekst

 

 

Zakon o krivicnom postupku Federacije BiH - ADVOKAT

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH. Prečišćen tekst –neslužbeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03, 73/05,19/06 i 98/15) https://advokat-hrvacic.com Dio prvi . …

Zakon o parničnom postupku - Zakon.hr zakon o parničnom postupku fbih prečišćeni tekst

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BIH ("Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine", br. 28/2018) DIO PRVI OPĆE ODREDBE. POGLAVLJE I. OSNOVNA NAČELA. Član 1 (Predmet i primjena ovog zakona) Ovim zakonom propisuju se pravila postupka na osnovu kojih Osnovni sud Brčko distrikta Bosne

Dio prvi - OSNOVNE ODREDBE I - NADLEŽNOST SUDA

NAPOMENA: Prema čl.117 iz Izmjena 70/19, dio izmjena se odnosi i na postupke u tijeku pa tu verziju Zakona o parničnom postupku pogledajte ovdje, a Zakon o parničnom postupku bez izmjena iz NN 70/19 sa sudskom praksom pogledajte ovdje.. ZAKON.HR O PARNIČNOM POSTUPKU . Dio prvi OPĆE ODREDBE Glava prva OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (NN 117/03). Ovim se Zakonom uređuju …

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I …

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE* (”Službene novine Federacije BiH”, br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13) Redakcijski prečišćeni tekst DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE GLAVA I - OSNOVNI PRINCIPI Član 1. Primjena pravila krivičnog postupka

Z A K O N O PRAVDNEM POSTOPKU - Projuris zakon o parničnom postupku fbih prečišćeni tekst

PORODIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST 1 („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05, 41/05, 31/14 i 32/19)2 PRVI DIO I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim Zakonom uređuju se: porodica, brak i pravni odnosi u braku, odnosi roditelja i

ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU FBIH - Legalist.ba

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BIH ("Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine", br. 28/2018) DIO PRVI OPĆE ODREDBE. POGLAVLJE I. OSNOVNA NAČELA. Član 1 (Predmet i primjena ovog zakona) Ovim zakonom propisuju se pravila postupka na osnovu kojih Osnovni sud Brčko distrikta Bosne

Zakon o unutrasnjoj trgovini FBiH - nesluzbeni precisceni

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH Prečišćen tekst Prečišćeni tekst sadrži: tekst Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 05.11.2003. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine FBiH“, br. 73/05, 19/06) i Zakon o izmjenama i

Zakon o izvrsnom postupku Federacije BiH - ADVOKAT

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Samostalni član Zakona o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 39/2004) Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". Napomena: * Odredbe čl. 91. do 145.

Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikta BiH zakon o parničnom postupku fbih prečišćeni tekst

ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU FBIH NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST 1 („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16 i „Službeni glasnik BiH“, br. 16/20) Dio prvi I - OSNOVNE ODREDBE Član 1. Sadržaj Zakona (1) Ovim zakonom uređuje se postupak po kojem sudovi u Federaciji Bosne i

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH - ADVOKAT zakon o parničnom postupku fbih prečišćeni tekst

Zakon o krivičnom postupku Federacije BiH – integralni tekst https://advokat-prnjavorac.com e) "sudija za prethodno saslušanje" je sudija koji nakon podizanja optuženice postupa u slučajevima kada je to propisano ovim zakonom i koji ima ovlaštenja koja pripadaju sudiji za prethodni postupak,

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske

sudsku nadležnost i vodi računa o svojoj stvarnoj nadležnosti. 1 Ovaj . neslužbeni prečišćeni tekst sadrži Zakon o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 36/04); Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU - Legalist.ba

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST 1 („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 39/04 i 73/05) I - OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim zakonom utvrđuju se pravila po kojima sudovi postupaju i odlučuju o osobnim, obiteljskim, imovinskim i drugim pravima i pravnim interesima, koji se po zakonu

Zakon o upravnom postupku - preciscen - PUFBiH zakon o parničnom postupku fbih prečišćeni tekst

ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU FEDERACIJE BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/2003, 52/2003 - ispr., 33/2006, 39/2006 - ispravka, 39/2009, 35/2012 i 46/2016 i "Službeni glasnik BiH", br. 42/2018 - odluka Ustavnog Suda) Integralni tekst Dio prvi I - …

Zakon o parničnom postupku (ZPP) - Paragraf Lex

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – službeni prečišćeni tekst (2007) - Slovenija Codex Projuris www.projuris.org 3 Stranke morajo navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. Sodišče sme ugotoviti dejstva, ki jih stranke niso navajale, in izvajati dokaze, ki jih stranke

Dio prvi OSNOVNE ODREDBE I - OSNOVNA NAČELA

1 Integralni tekst sadrži tekst Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/03), koji je stupio na snagu 5.11.2003. godine i zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 73/05, 19/06).