centre-equestre-prevote.fr

Grad varaždin upravni odjel za komunalni sustav i urbanizam

 

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD VARAŽDIN Upravni odjel za GRAD VARAŽDIN Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Adresa: Preradovićeva 10, Varaždin Tel: 042/ 658-050 Fax: 042/ 658-051 Pročelnik: Damir Mikulić

Grad Varaždin - Službene internet stranice Grada Varaždina Grad Varaždin je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Grad Varaždin je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Grad Varaždin poziva građane na javno savjetovanje o grad varaždin upravni Grad Varaždin; Varaždinska županija Odlukom Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Grad Varaždinske Toplice od 14. travnja 2017. godine koja je stupila na snagu 20. travnja 2017. godine, raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinske Toplice „upravni referent za društvene djelatnosti“ u

Grad Varaždin - Početna | Facebook srpnja 2020. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje i sport, Preradovićeva 10, Varaždin, s naznakom Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima ili na e-mail adresu [email protected

Ured Državne uprave u Varaždinskoj županiji Grad Varaždin, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo: HR-42000, Varaždin, Stanka Vraza 4: Vlado Podbrežnički (2186/01-08/12) Melanija Car (2186/01-08/6) Nikola Mikulek (2186/01-08/13) Stjepan Slunjski (2186/01-08/9) Stjepan Pozder (2186/01-08/11) Božidar Blažeković (2186/01-08/14) Damir Mikulić (2186/01-08/1)

Grad Varaždin Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, u sjedištu u Varaždinu, za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja zaštite okoliša, mjesno je nadležan za područje cijele Varaždinske županije. Upravni odjel, za obavljanje poslova prostornog uređenja i …

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2020. grad varaždin upravni GRAD VARAŽDIN Upravni odjel za EU projekte VARAŽDIN 1. 472 »SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA« Broj 8/2020. Članak 1. U Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/20) članak 12. mijenja se i glasi:

Grad Varaždin grad varaždin upravni Grad Varaždin je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Grad Varaždin je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Nadležni uredi - dozvola.mgipu.hr 42000 Varaždin. Grad Varaždin T: 042/402-500 E: varazdin@varazdin.hr. GRADONAČELNIK Ivan Čehok E: ivan.cehok@varazdin.hr T: 042/402-502 F: 042/210-742 . ZAMJENIK GRADONAČELNIKA Zlatan Avar E: zlatan.avar@varazdin.hr T: 042/402-503 F: 042/210-742 . ZAMJENICA GRADONAČELNIKA Sandra Malenica E: sandra.malenica@varazdin.hr T: 042/402-505 F

Kontakt - Grad Varaždin VARAŽDIN. Grad Varaždin objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore - oslobođenje od plaćanja obveze komunalne naknade za razdoblje od 1. travnja 2020. godine pa za vrijeme trajanja protuepidemijskih mjera. Više informacija dostupno je na poveznici. Od srijede, 13. svibnja, u Varaždinu ponovno počinje naplata

Grad Varaždin preuzima Igrecove terene, u Zagrebačkoj niče grad varaždin upravni Uvod: Odvjetnik Tomislav Strniščak sukladno važećim propisima, Kodeksu odvjetničke etike te u okviru obavljanja odvjetničkog posla stručno i profesionalno pruža sve oblike pravne pomoći, a osobito daje pravne savjete, sastavlja isprave te zastupa stranke pred sudom, upravnim i drugim tijelima i organizacijama. Područja rada odvjetničkog ureda bazirano je na zastupanju domaćih i

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam I zaštitu okoliša T: 042/201-410 F: 042/201-457 II. kat 042/214-990 KRAJCER ROBERTO , dipl. ing. geot. 042/201-411

Državni inspektorat Republike Hrvatske - Područni uredi grad varaždin upravni GRAD VARAŽDIN Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša VARAŽDIN, Trg Slobode 12 PREDMET: prijava potrebne snage električne energije korištene iz električnih ormarića koji su u vlasništvu Grada Varaždina Prijavljujem Naslovu potrebnu snagu električne energije korištene iz električnog ormarića za vrijeme