centre-equestre-prevote.fr

Cpv rječnik

 

 

CPV / Jedinstveni rječnik javne nabave | Knjižnica za cpv rječnik Jedinstveni rječnik javne nabave, tj. CPV kodovi, temelje se na hijerarhijskoj strukturi koja se sastoji od najviše devet znamenki podijeljenih u odjeljke, skupine, razrede i kategorije. Struktura jedinstvenog rječnika javne nabave. CPV se sastoji od glavnog i dodatnog rječnika.

Images of CPV Rječnik 1. CPV se sastoji od glavnog rječnika i dodatnog rječnika. 2. Glavni se rječnik temelji na hijerarhijskoj strukturi koja se sastoji od najviše devet znamenki uz koje se nalazi tekst koji opisuje vrstu proizvoda, radova ili usluga koji čine predmet ugovora. Brojčana se oznaka sastoji od 8 …

CPV - Uprava za javne nabavke Crne Gore JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNE NABAVE (CPV) PRILOG I.A GLAVNI RJEČNIK CPV oznaka Opis 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi uzgoja, ribarstva, šumar-stva i srodni proizvodi 03100000-2 Poljoprivredni i hortikulturni proizvodi 03110000-5 Usjevi, vrtlarski i hortikulturni proizvodi uzgojeni za tržište 03111000-2 Sjeme 03111100-3 Soja u zrnu

JEDINSTVENI RJE NIK JAVNIH NABAVA - CPV - CPV-34 - CPV-341 ОПШТИ РЕЧНИК НАБАВКЕ ГЛАВНИ РЕЧНИК Ознака Назив 03000000-1 Пољопривредни производи, производи пољопривредних газдинстава, рибарства,

JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNIH NABAVA - CPV - CPV-45 - CPV-452 1. CPV se sastoji od glavnog rječnika i dodatnog rječnika. 2. Glavni se rječnik temelji na hijerarhijskoj strukturi koja se sastoji od najviše devet znamenki uz koje se nalazi tekst koji opisuje vrstu proizvoda, radova ili usluga koji čine predmet ugovora. Brojčana se oznaka sastoji od 8 …

JEDINSTVENI RJEČNIK JAVNIH NABAVA Struktura CPV. Download. Crnogorski; English OBUKE. Program i način polaganja stručnog ispita – Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki; Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja; Stručni ispit; Obuke; Kalendar obuka; Najave obuka;

REGULATIONS - EUR-Lex cpv rječnik Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012) Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 19/2012) Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske (NN 22/2012)

CPV - Uprava za javne nabavke Crne Gore cpv rječnik 1. CPV se sastoji od glavnog rječnika i dodatnog rječnika. 2. Glavni se rječnik temelji na hijerarhijskoj strukturi koja se sastoji od najviše devet znamenki uz koje se nalazi tekst koji opisuje vrstu proizvoda, radova ili usluga koji čine predmet ugovora. Brojčana se oznaka sastoji od 8 …

ОПШТИ РЕЧНИК НАБАВКЕ ГЛАВНИ РЕЧНИК CPV se sastoji od glavnih izraza za definiranje predmeta ugovora, te dodatnih izraza za detaljnije kvalitativne informacije. Glavni izrazi temelje se na razgranatoj strukturi koja se sastoji od najviše 9 brojki (oznaka od 8 brojki, plus brojka za provjeru) povezanu s riječima koje opisuju vrstu robe, radova ili usluga koje su predmet nabavke.

EUR-Lex - 32008R0213 - EN - EUR-Lex (1) Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV) sastoji se od glavnog rječnika i dodatnog rječnika. (2) Glavni rječnik temelji se na razgranatoj strukturi koja sadrži brojčane oznake od najviše devet znamenki uz koje se nalazi tekst koji opisuje robu, radove ili usluge koji čine predmet nabave.

Javna nabava > Javna nabava cpv rječnik Uredbom (EZ) br. 2195/2002 ustanovljen je Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV), jedinstveni klasifikacijski sustav za javne nabave, kako bi se normizirali navodi koje koriste javni naručitelji i naručitelji za opisivanje predmeta svojih ugovora.

SIMAP - CPV cpv rječnik Common procurement vocabulary (CPV) Uvođenje reference u svim slučajevima u posebnu nomenklaturu EU za javne nabavke – Zajednički rječnik javne nabavke ( Common Procurement Vocabulary CPV ) – kako bi se opisalo koji su ugovori obuhvaćeni ili isključeni različitim odredbama, također predstavlja odredbu jasnoće, ali i važan alat u

public notice - Engleski-Hrvatski Rječnik - Glosbe cpv rječnik 4.8.7 CPV / Jedinstveni rječnik javne nabave . Marijana Šperanda, dipl.oec. U dokumentaciji o nabavi i u obavijestima javne nabave, pri opisu predmeta nabave, naručitelj je dužan uputiti na nomenklaturu, odnosno predmetu nabave dati brojčanu oznaku…