centre-equestre-prevote.fr

Zakon o vlasništvu narodne novine

 

 

Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava

Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 10/03), Skupština Županije Zapadnohercegovačke na 23. sjednici održanoj 28. prosinca 2012. godine, donijela je ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ Članak 1. Predmet Zakona

NARODNE NOVINE - mpiuzzh.com

(6) Republika Hrvatska ima pravo prvokupa poljoprivrednog zemljišta prodanog izravnom pogodbom ili na javnom natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br

Arhiva ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVRNIM PRAVIMA - …

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 94/13) 5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11 )

Zakon o zabrani raspolaganja i preuzimanju sredstava

Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine "br. 52/91.) provode pretvorbu po odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine" br. 19/91., 83/92., 94/93. i 2/94.).

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu

Rezultati pretraživanja, "Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 13 dokumenata . Prikaz 10 20 50 100 200 rezultata po stranici

Zakon o šumama - Zakon.hr zakon o vlasništvu narodne novine

Zakoni Zakon o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 52/18) Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15, 112/18) Zakon o najmu stanova (Narodne novine broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06

Dobrodošli • Narodne novine d.d. zakon o vlasništvu narodne novine

– Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine (NN 76/13) s kazalom pojmova – Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13) s kazalom pojmova – podzakonski akti (stanje propisa na dan 20. studenoga 2013.)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst) Narodne novine br.81/2015. od 22.07.2015. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst) može se vidjeti ovdje.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima zakon o vlasništvu narodne novine

Rezultati pretraživanja, "Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 13 dokumenata. Prikaz rezultata po stranici 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima . NN 91/1996, (1596), zakon, 28.10.1996. Narodne novine d.d., izrada Novena d.o.o.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu - Narodne novine

– Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/11. i 129/11.) – Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 78/11.) – Uredba o raspolaganju nekretninama koje se daju na korištenje tijelima državne uprave ili

Traži • Narodne novine d.d.

Zakon o radu – Narodne novine broj: 93/14; ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVRNIM PRAVIMA; ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA; Novo ovršno pravo; Akti trgovačkih društava; Program za korištenje dokumenata; Starča 8, 10250 Zagreb Telefon: +385 1 299 44 11 Fax: +385 1 …

Traži • Narodne novine d.d.

STRANICA 328 - BROJ 13 NARODNE NOVINE PETAK, 5. LISTOPADA 2007. Z U P A N IJ E Z A P A D N O H E R C E G O V A C K E 349 Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, br. 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03 i 10/04) i članka 96. Poslovnika Skupštine Županije

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine "br. 52/91.) provode pretvorbu po odredbama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine" br. 19/91., 83/92., 94/93. i 2/94.).