centre-equestre-prevote.fr

Synesis e račun

 

 

Arhiva vijesti - IPS SERVIS Obračun plaća (izrada e-JOPPD obrasca) Obračun amortizacije dugotrajne imovine; Prijava PDV-a (e-PDV) Obračun doprinosa i članarina po završnom obračunu; Izrada financijskih izvješća: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Prijava poreza na dobit, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjeni kapitala i …

Synesis | Potpuna podrška pri radu sa sustavom | Ofir d.o synesis e račun Elektronički račun je račun koji je izdan i poslan primatelju u elektroničkom obliku. U okviru „Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi“ račun poslan e-mailom u PDF obliku, a nije potpisan digitalnim certifikatom i nije ovjeren elektroničkim vremenskim žigom, ne smatra se ispravnim e-računom.

Kako poslati i primiti zakonski ispravan e-Račun? | 4D Wand synesis e račun eRačun je elektronički dokument u PDF obliku istovjetan papirnatom računu kakav dobivate poštom. eRačun servisa Moj-eRačun ovjeren je aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom, što ga čini pravovaljanim prema Zakonu o elektroničkoj ispravi, Zakonu o elektroničkom potpisu te Pravilniku o PDV-u (NN 79/13). PREDNOSTI eRAČUNA IMA STATUS PREPORUČENE POŠILJKE Točno znate …

Financijsko odobrenje i financijsko terećenje (knjižna Synesis. Ofir d.o.o. se ne sastoji od računovođa, ali smatramo nužnim našim klijentima osigurati tehničku podršku u radu s jednim od najraširenijih računovodstvenih i poslovnih softvera u Republici Hrvatskoj – Synesis, rješenjem tvrtke Pupilla.. Aplikacija Synesis potpuno je modularan softver te se kao takav kupuje prema željenim cjelinama.

Primanje E-računa Synesis i e-računi Želite besplatne e-račune ? Dubioza zvana E-račun Napomene oslobođenja vezano za PDV Naplata plastičnih vrečica od 01.01.2019. OBRASCI ZA 2019.GODINU 3,2,1 ..GDPR - da li ste spremni ? Dodatak uz DOH obrazac Detaljan opis DOH obrasca za 2018.godinu DOH obrazac za 2017 u …

eFaktura | Naslovnica Synesis – najjednostavniji program na domaćem tržištu koji omogućuje fakturiranje, fiskalizaciju i vođenje robnog knjigovodstva trgovine. Moguće ga je povezati s WooCommerce platformom pa je izdavanje računa automatizirano, a sinkronizira se i stanje zaliha. Račun za porezne obveznike ispostavlja se svim profesionalnim kupcima

www.e-racuni.com - on-line poslovni programi eFAKTURA.HR je internetski servis za elektroničku razmjenu faktura i ostalih dokumenata između dobavljača i kupaca, te upravljanje cjelokupnim poslovnim …

Izdavanje e-računa Direktno iz svog računovodstvenog Please select your country • Izberite vašo lokalizacijo • Izaberite Vašu zemlju

Izmjene 4D Wand informacijskog sustava synesis e račun 1. Prilagodba internog računovodstvenog sustava (ERP sustava) sa servisom e-Račun za državu. Da biste mogli tehnički povezati servis e-Račun za državu i svoj ERP sustav, potrebno je ERP sustav prilagoditi za kreiranje i slanje računa sukladno novoj europskoj normi za e-Račun EN 16931. Prilagodbu vršite po ovim dokumentima: