centre-equestre-prevote.fr

Revizija zakon o parničnom postupku

 

 

Zakon o parničnom postupku | IUS-INFO
Zakon o parničnom postupku je takav izazov za pisanje ovakve zbirke, ali je gotovo nemoguće predvidjeti sve životne situacije, tako da smo se u odabiru primjera uglavnom rukovodili najčešćim situacijama koje se javljaju u praksi.

Novine u uređenju revizije u parničnom postupku
(2) U postupku u kome se odlučuje o imovinsko-pravnim stvarima revizija je dozvoljena pod uslovima pod kojima se po Zakonu o parničnom postupku može izjaviti revizija u imovinsko-pravnim sporovima, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. Član 28

Prilog Zakon o parničnom postupku - RRiF
Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 55/14), propisano je da je revizija dozvoljena u svim postupcima u kojima vrednost predmeta spora pobijenog dela prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po srednjem kursu NBS na dan podnošenja tužbe, a koji nisu pravnosnažno

ZBIRKA OBRAZACA PO ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU …
Zakon o parničnom postupku. Zakon o parničnom postupku. NN / Prijava; Zakonodavstvo. Rezultati posljednje pretrage. Zakon o parničnom postupku. Info; Info; Napomena; Favoriti; Registar. Redakcijski pročišćeni tekst; Vremenska ljestvica (27) Promjene propisa (26)

REVIZIJA U SVJETLU POSLJEDNJIH IZMJENA I DOPUNA …
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 49/13 - US, 74/13 - US, 55/14, 87/18) DEO PRVI - OPŠTE ODREDBE (čl. 1. do čl. 190.) Glava I - OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 14.) Glava II - NADLEŽNOST I SASTAV SUDA (čl. 15. do čl. 65.) Zajedničke odredbe (čl. 15. do čl. 25.) Nadležnost sudova za sporove sa međunarodnim

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Pročišćeni tekst - 26
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU Pročišćeni tekst Glava dvadeset šesta IZVANREDNINI PRAVNI LIJEKOVI 1. Revizija Član 382. Stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude: 1) ako vrijednost predmeta spora pobijanog dijela presude prelazi 100.000,00 kuna,

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU - Paragraf Lex revizija zakon o parničnom postupku
Zakon o parničnom postupku Iz tiska je izišao "Zakon o parničnom postupku" - urednički pročišćeni tekst, rujan 2019. Ovo izdanje sadrži, uz pročišćeni tekst Zakona i širi prikaz svih bitnih instituta koje donose novele ZPP-a iz 2019.,kao i stvarno kazalo svih relevantnih pojmova/instituta, uključujući i …

Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikt BiH | ADVOKAT
U radu je riječ o tim novinama u uređenju revizije u parničnom postupku uz komentar odredaba koje zbog nomotehničke nedotjeranosti zakonskog teksta nisu dovoljno jasne. Ključne riječi: revizija po dopuštenju, prijedlog za dopuštenje revizije, revizija, Novela ZPP …

Zakon o parničnom postupku - ZPP FBiH - Paragraf Lex BA revizija zakon o parničnom postupku
1 Zakon o parničnom postupku, Narodne novine broj 53/91., 91/92., 112/99. i 117 /03. I. GovIć, Revizija u svjetlu posljednjih izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku 1094 Zb. Prav. fak. Sveuč.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
Zakonom o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014), koji je stupio na snagu 01.02.2012. godine, u članu 404. stav 1. propisano je da je revizija izuzetno dozvoljena zbog pogrešne primene materijalnog prava i protiv drugostepene presude koja ne bi mogla da se pobija revizijom, ako

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: Inicijativa opšte sednice
zakon o parničnom postupku. Uvodi se revizija po dopuštenju i jača se mogućnost mirenja. 14:18 30.05.2019 Hrvatska. Vijesti IZBOR. MOŽDA SU OPET POGRIJEŠILI CRNO NAM SE PIŠE? AMERIČKI INSTITUT OBJAVIO PREDVIĐANJA ZA HRVATSKU: ‘Do siječnja preko 1000 mrtvih, umirat će …

Zakon o parničnom postupku - prečišćen tekst - -: knjiga
Zakon o parničnom postupku Brčko Distrikt BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 28/2018) DIO PRVI OPĆE ODREDBE . POGLAVLJE I. OSNOVNA NAČELA. Član 1 Revizija nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne presude ne prelazi 50.000,00 KM, a u privrednim sporovima 100.000,00 KM.