centre-equestre-prevote.fr

Republika hrvatska ministarstvo državne imovine oib

 

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Hrvatski sabor donio je na sjednici 22. srpnja 2020. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, kojim se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja spaja s Ministarstvom državne imovine.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Naslovna
Investitor je Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885 II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.11.2020. od 12 - 15 sati, na lokaciji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 III.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb Tel: 01 3782 444 (centrala - prostorno uređenje i graditeljstvo) Tel: 01 6346 286 (centrala - državna imovina) Fax: 01 3772 822 Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-16:00 OIB

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/18-04/191, Urbroj:50301-26/09-18-3 od 11.listopada 2018.Ministarstvo državne imovine objavljuje

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Evidencija fizičkih osoba hrvatskih državljana (Zahtjev) Ime *. Prezime *

Ministarstvo državne imovine Republike Hrvatske – Wikipedija
republika hrvatska ministarstvo državne imovine oib
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju točke VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke

REPUBLIKA HRVATSKA državne imovine graditeljstva i i
Središnji registar sadrži popis državne imovine u obliku: – dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima – nekretnina, uključujući i nekretnine čije je upravljanje i raspolaganje uređeno posebnim zakonom, a čiji je imatelj odnosno vlasnik Republika Hrvatska, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Naslovna
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE …
republika hrvatska ministarstvo državne imovine oib
Ministarstvo financija Katančićeva 5 10 000 Zagreb Tel: 01 459 13 33 Fax:01 492 25 83 E-mail: informiranje@mfin.hr Press: glasnogovornica@mfin.hr Radno vrijeme ponedjeljak-petak 8:30-16:30 OIB: 18683136487 MB: 3205991

REPUBLIKA HRVATSKA, OIB:52634238587, MINISTARSTVO …
49609-OIB OF PAYER, with the description citing the property designation for which the guarantee Ministry of State Property / Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Pursuant to the Decision of the Government of the Republic of

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSTORNOGA …
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju odredbe članka 40., vezano uz odredbu članka 54. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18.) i Odluke ministra, KLASA: 940-06/16-04/50, URBROJ: 536-03-01-03/01-19-11 od 9. listopada 2019.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Hrvatski sabor donio je na sjednici 22. srpnja 2020. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, kojim se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja spaja s Ministarstvom državne imovine.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) te Odluke Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu (NN 71/18) Ministarstvo državne imovine pripremilo je Uputu za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji