centre-equestre-prevote.fr

Republika hrvatska ministarstvo državne imovine

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE …
Odluku o donošenju Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske donio je Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora 7. svibnja 1999. godine Odluku o Izmjeni i dopuni Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske donijela je Vlada Republike Hrvatske

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Uputa o priznavanju, mjerenju i evidentiranju imovine u vlasništvu Republike Hrvatske; Odluka o visini vrijednosti nefinancijske imovine kojom je ovlašten raspolagati čelnik tijela državne uprave; EU sredstva Upute za rač. evidentiranje prihoda i rashoda iz EU sredstava za škole, ministarstva, državne agencije i …

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSTORNOGA …
Kontakt. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb. Tel: 01 3782 444 (centrala prostorno uređenje i graditeljstvo) Tel: 01 6346 286 (centrala državna imovina) Fax: 01 3772 822. Radno vrijeme: ponedjeljak-petak …

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske - Naslovna
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, HR-10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14 III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika IV. U uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, potrebno je

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE …
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb Tel: 01 3782 444 (centrala - prostorno uređenje i graditeljstvo) Tel: 01 6346 286 (centrala - državna imovina) Fax: 01 3772 822 Radno vrijeme: ponedjeljak …

Vlada Republike Hrvatske - Ministarstvo državne imovine o
REPUBLIKA HRVATSKA, OIB:52634238587, MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, OIB:95555881478, zastupano po ministru dr. sc. Goranu Mariću, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o sklapanju Sporazuma o uređenju imovinskopravnih odnosa na nekretninama u …

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne republika hrvatska ministarstvo državne imovine
Ministarstvo državne imovine o dogovoru oko projekta "Batižele" Na sastanku u Ministarstvu državne imovine postignut je dogovor oko provedbe projekta "Batižele", a novi udjelničari će postati Republika Hrvatska s 22,64 posto, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 8,71 posto te Hrvatske vode s 0,70 posto", navodi se u

REPUBLIKA HRVATSKA državne imovine graditeljstva i i
of the Ministry of State Property or by post to the address: Ministry of State Property / Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb. The date of submission is deemed to be the date of receiving the offer at the Ministry of State Property. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10

Vlada Republike Hrvatske - Ministarstvo državne imovine o republika hrvatska ministarstvo državne imovine
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju točke VII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke

Ministarstvo državne imovine - Javni poziv za podnošenje
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.: 94/13, 18/16, 89/17), čl.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne

Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Naslovna republika hrvatska ministarstvo državne imovine
Središnji registar sadrži popis državne imovine u obliku: – dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima – nekretnina, uključujući i nekretnine čije je upravljanje i raspolaganje uređeno posebnim zakonom, a čiji je imatelj odnosno vlasnik Republika Hrvatska, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska