centre-equestre-prevote.fr

Pravni fakultet

 

 

Pravni fakultet Split – Dobrodošli pravni fakultet

Pravni fakultet u Splitu je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu, osnovano 1961. godine. O Fakultetu. KONTAKT. Adresa: Domovinskog rata 8 21000 Split; Telefonski brojevi: Centrala.: +385 (21) 393 500 Dekanat: +385 (21) 393 502 Referada: +385 (21) 393 595

Fakultet - Pravni fakultet

Pravni fakultet u Sarajevu, kao najstariji pravni fakultet u BiH, utemeljen je 20. kolovoza 1946. i on je važan za današnji Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru. Naime Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru kao Odjeljenje Pravnog fakulteta u Sarajevu počeo je raditi 1971. godine, a kao samostalna visokoškolska ustanova Fakultet djeluje

Правни факултет Бања Лука | Pravni fakultet u Banjoj Luci pravni fakultet

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci već odavno realizuje sva tri stepena visokoškolskog obrazovanja (osnovni studij, magistarski studij i doktorski studij). Prema bolonjskom sistemu obrazovanja na našem Fakultetu uspješno se realizuje nastava na prvom, drugom i trećem ciklusu studija.

Pravni fakultet – Univerzitet u Tuzli

Pravni fakultet u Podgorici osnovan je 27 oktobra 1972. godine kao nastavno-naučna i obrazovna ustanova u kojoj se organizuje i razvija obrazovni i naučno-istraživački rad u o oblasti pravnih i njima srodnih društvenih nauka.

Правни факултет Бања Лука | Pravni fakultet u Banjoj Luci

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299

Pravni fakultet – Univerzitet u Tuzli

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci već odavno realizuje sva tri stepena visokoškolskog obrazovanja (osnovni studij, magistarski studij i doktorski studij). Prema bolonjskom sistemu obrazovanja na našem Fakultetu uspješno se realizuje nastava na prvom, drugom i trećem ciklusu studija.

casopis.pravni-fakultet.edu.rs - LAW - theory and practice

Prof.dr.sc. Nina Vajić, umirovljena profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sutkinja Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u razdoblju 1998. – 2012, nagrađena je najvišim priznanjem Zaklade dr.sc. Jadranko Crnić - nagradom dr.sc. Jadranko Crnić za cjeloživotni doprinos i iznimna postignuća u pravnoj struci te promociji vladavine prava u Republici Hrvatskoj.

Студентски портал

Studentska Služba Pravni fakultet u Novom Sadu - Studentski Web Servisi, FTN - Razvojni tim

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Najnovije informacije za studente svih nivoa studija, rasporedi, odlaganje ispita, nastava …