centre-equestre-prevote.fr

Potvrda o nekažnjavanju obrazac 2018

 

 

Središnji državni portal - Uvjerenje da se ne vodi kazneni
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/2016), kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću: I Z J A V U O N E P O S T O J A NJ U R A Z L O G A Z A I S K LJ U Č E NJ E I Z Č L A N K A 254. S T A V A K 1. T O Č K A 2.

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske - Obrasci
- obrazac za osobe koje nisu članovi Hrvatske liječničke komore. POTVRDA O ČLANSTVU I NEKAŽNJAVANJU. Zahtjev za izdavanje potvrde o članstvu i nekažnjavanju (za sva prava koja proistječu iz radnog odnosa) PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA.

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU PO NOVOM ZJN 2016 – OVJERA … potvrda o nekažnjavanju obrazac 2018
Besplatni elektronski popunjivi obrasci. ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE. PRISTUP Klikom na gornji link otvarate obrazac u PDF formatu, odnosno odgovarajuću veb stranicu.. KAKO POPUNITI OBRAZAC? Kako bi ste pregledali ili popunili obrazac potrebno je da na Vašem računaru imate instaliran program koji podržava PDF format. Jedan od najpopularnijih je Adobe Reader, koji …

eUprava
Besplatni elektronski popunjivi obrasci. Obrazac POR - 2 Tekuća godina - srpsko/engleski - POTVRDA O REZIDENTNOSTI

ZAHTEV ZA IZDAVANJE POTVRDE - Paragraf Lex
Rok važnosti uverenja o nekažnjavanju iz suda. Ono što je posebno važno naglasiti da uverenje o nekažnjavanju ima važnost od 6 meseci (mada, kako kažu, može da važi i samo jedan dan, ako u međuvremenu ne budete osuđeni, daleko bilo).

A) ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA DA SE NE VODI … potvrda o nekažnjavanju obrazac 2018
UVJERENJE/ POTVRDA IZ KAZNENE EVIDENCIJE Sukladno odredbi članka 13. stavka 2. Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine”143/12,105/15 i 32/17- u daljnjem tekstu Zakon) nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

Gdje se može ishoditi "uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju potvrda o nekažnjavanju obrazac 2018
Izvadak podataka iz pravomoćne odluke o prekršaju za osuđenika_obrazac br 1 (37kb) Izvadak podataka iz pravomoćne odluke o prekršaju za pravnu osobu ili s njom izjednačenog subjekta_obrazac br 2 (37kb) Obrazac kojim tijela traže podatke iz Prekršajne evidencije za fizičku osobu_obrazac br 3 …

Da li izjavu o nekažnjavanju sukladno članku 251. ZJN 2016
Obrazac ove potvrde nije propisan, ali bi ona, svakako, trebalo da sadrži osnovne podatke o isplatiocu prihoda, kao što su naziv, sedište, PIB, matični broj i podatke o oporezivom prihodu i plaćenom porezu po odbitku. Potvrda se izdaje do 31.1.2012. godine za prihode isplaćene u …

Obrazac POR - 2 Tekuća godina - srpsko/engleski - POTVRDA
Broj: 41 Su-2137/2018. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. 2.1 Izvod iz kaznene evidencije ili Izjava o nekažnjavanju (Obrazac 8.1.) 2.2 Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog