centre-equestre-prevote.fr

Nn 25/13 zakon o parničnom postupku

 

 

Zakon o parničnom postupku - Zakon.hr

U ovom se izdanju objavljuje redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku prema stanju nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku od 13. kolovoza 2019. (NN 70/19), što je zahtijevalo i odgovarajuće intervencije u interpretativne i komentarske bilješke kojima su popraćeni pojedini članci

Zakon o parničnom postupku - katalogpropisa.me

28 Zakon o parničnom postupku B. POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA GLAVA DVADESET ŠESTA REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI ŽALBA PROTIV PRESUDE Pravo na žalbu 213 Član 361 213 Član 362 213 Sadržina žalbe 214 Član 363 214 Član 364 214 Član 365 214 Razlozi zbog kojih se presuda može pobijati 215 Član 366 215 Član 367 216

Zakon o parničnom postupku | IUS-INFO nn 25/13 zakon o parničnom postupku

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. veljače 2013. godine. Klasa: 011-01/13-01/29 Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zakon o parničnom postupku, XXIV - Narodne novine

Zakon o parničnom postupku - za postupke pokrenute od 01.04.2013. do 30.08.2019. Zakon o parničnom postupku 2011-2013; Zakon o parničnom postupku 2013-2019; Zakon o patentu 2018-2020; Zakon o patentu 2011-2013; Nakon izmjena iz NN 25/13 zakon pogledajte ovdje.

Zakon o parničnom postupku Brčko distrikta BiH - ZPP

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2019. Klasa: 011-01/19-01/109. Urbroj: 71-06-01/1-19-2. Zagreb, 17. srpnja 2019. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU. Članak 1.

zakon o parničnom postupku - Zakon.hr nn 25/13 zakon o parničnom postupku

OBITELJSKI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst, »Narodne novine», broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11 - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku, 61/11 i 25/13 - Zakon o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku) Napomena: sukladno odredbama čl. 100. Zakona o izmjenama i dopunama zakona

Zakon o parničnom postupku 2011-2013 - Zakon.hr nn 25/13 zakon o parničnom postupku

Zakon o parničnom postupku „Narodne novine“, broj: 53/91 , 91/92 , 112/99 , 88/01 , 117/03 , 88/05 , 02/07 , 96/08 , 84/08 , 123/08 , 57/11 , 148/11 -pročišćeni tekst, 25/13 , 89/14 i 70/19

Zakon o parničnom postupku - Hrvatska gospodarska komora

zaključno sa NN 122/ 20. Zakon o parničnom postupku Zakon o vanparničnom postupku Zakon o postupku primopredaje vlasti Zakon o kaznenom postupku Zakon o općem upravnom postupku Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku

OBITELJSKI ZAKON 25/13 Zakon o izmjenama i dopunama …

(stupio na snagu 8. listopada 1991.), Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku, objavljen u NN, br. 91/92. (stupio na snagu 8. siječnja 1993.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, objavljen u NN, br. 112/99. (stupio na snagu 6. studenoga 1999.), članak 50. Zakona o arbitraži, objavljen u NN, br. 88/01.

Parnično pravo - ORGANIZATOR

Zakon o parničnom postupku. NN / Prijava; Zakonodavstvo. Rezultati posljednje pretrage. Zakon o parničnom postupku. Info; Info; Napomena; Favoriti; Registar. Redakcijski pročišćeni tekst; Vremenska ljestvica (27) Promjene propisa (26) Podzakonski propisi (5)

Ministarstvo financija Republike Hrvatske - Zakoni nn 25/13 zakon o parničnom postupku

(1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. (2) Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je nadležan. (3) Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu primjene materijalnog prava.