centre-equestre-prevote.fr

Narodne novine zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

 

 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. Članak 1. U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaNarodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01. i 79/06.), u članku 82. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »postojeću antenu« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te izvođenje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim

narodne novine zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZAKON . O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA . Članak 1. U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaNarodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01. i 79/06.), u članku 82. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »postojeću antenu« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Hrvatsko

25.09.2020. - NN 105/20 ZAKONA O NAJMU STANOVA; Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2379/2020 (o odluci Stožera o radu trgovina nedjeljom) - Zakon o trgovini Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1372/2020 (o radu Stožera civilne zaštite) - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada - Zakon o zaštiti na radu

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o vlasni atvu i drugim stvarnim pravima Zbirni podatci Narodne novine 91-1596/1996, 68-817/1998, 137-2122/1999, 22-402/2000, 73-1578/2000, 114-1883/2001, 79-1917/2006, 141-3195/2006, 146-4021/2008, 38-837/2009, 153-3751/2009, 90-2540/2010, 143-3034/2012, 152-2857/2014 Vrijedi/Primjena: od 30.12.2014 Vrijedi na dan: 21.01.2015

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaNarodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 141/06.), u korist državljana i pravnih osoba iz država članica Europske unije, a koji još nisu pravomoćno okončani do stupanja na snagu ovoga Zakona, obustavit će se po službenoj dužnosti.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - E-trgovina

Zakon o vlasni atvu i drugim stvarnim pravima Zbirni podatci Narodne novine 91-1596/1996, 68-817/1998, 137-2122/1999, 22-402/2000, 73-1578/2000, 114-1883/2001, 79-1917/2006, 141-3195/2006, 146-4021/2008, 38-837/2009, 153-3751/2009, 90-2540/2010, 143-3034/2012, 152-2857/2014 Vrijedi/Primjena: od 30.12.2014 Vrijedi na dan: 21.01.2015

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

narodne novine zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaNarodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01. i 79/06.), u članku 82. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »postojeću antenu« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te izvođenje radova kojima se osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad osobama smanjene

Zakon o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

narodne novine zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN 91/1996 (28.10.1996.), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Z A K O N O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA . Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA . Vlasništvo i druga stvarna prava. Članak 1.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravimaNarodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00. i 114/01.) dovršit će se po odredbama ovoga Zakona. Članak 12. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA …

narodne novine zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Petar Klarić: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima/Zakon o zemljišnim knjigama sa Zamljišnoknjižnim poslovnikom i Zakonom o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, XIII. izmijenjeno izda

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - Zakon.hr

Petar Klarić: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima/Zakon o zemljišnim knjigama sa Zamljišnoknjižnim poslovnikom i Zakonom o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima, XIII. izmijenjeno izdanje Vrijeme izdavanja: veljača 2017. Uvez: meki Broj stranica: 464