centre-equestre-prevote.fr

Narodne novine zakon o parničnom postupku

 

 

Arhiva Zakon o parničnom postupku - Vizura

narodne novine zakon o parničnom postupku ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. (2) Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je nadležan. Član 3. (1) Stranke mogu slobodno raspolagati zahtjevima koje su stavile u tijeku postupka.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom …

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 137. sjednici održanoj 11. listopada 2011. utvrdio je pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku. Pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku obuhvaća Zakon o parničnom postupku, objavljen u SL SFRJ, br. 4/77. i 36/77.

Zakon o općem upravnom postupku - Zakon.hr

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020)

Zakon o parničnom postupku, XXIV - Narodne novine

narodne novine zakon o parničnom postupku Zakon o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/2001, 117/2003, 88/2005, 02/2007, 84/2008, 96/2008, 123/2008, 57/2011 i 148/2011 – pročišćeni tekst) temeljni je izvor parničnog procesnog prava. Zakon o parničnom postupku posljednjih godina je više puta mijenjan s ciljem da se

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Paragraf Lex BA

NOVI/2019. ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU (“Službeni list”, broj 4/77., 36/77., 6/80., 36/80., 43/82., 69/82., 58/84., 74/87., 57/89., 20/90., 27/90., »Narodne

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - zupsudvu.hr

Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) Primjer 002. – Primjer podneska tužitelja kojim povlaći tužbu (Članak 3. - Zakon o parničnom postupku - „Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92,

RRiF

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2019. Klasa: 011-01/19-01/109. Urbroj: 71-06-01/1-19-2. Zagreb, 17. srpnja 2019. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r. ZAKON

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske

Rezultati pretraživanja, "Zakon o parničnom postupku", službeni dio. Ukupno je pronađeno 11 dokumenata . Prikaz 10 20 50 100 200 rezultata po stranici

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Prijedlog Zakona broj NACRT

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 58/2003, 85/2003, 74/2005, 63/2007, 105/2008 - odluka US, 45/2009 - odluka US, 49/2009 i 61/2013) Integralni tekst Dio prvi OSNOVNE ODREDBE Glava I OSNOVNI PRINCIPI Član 1

Zakon o parničnom postupku (ZPP) - Paragraf Lex

narodne novine zakon o parničnom postupku NAPOMENA: Prema čl.117 iz Izmjena 70/19, dio izmjena se odnosi i na postupke u tijeku pa tu verziju Zakona o parničnom postupku pogledajte ovdje, a Zakon o parničnom postupku bez izmjena iz NN 70/19 sa sudskom praksom pogledajte ovdje. ZAKON.HR O PARNIČNOM POSTUPKU . Dio prvi OPĆE ODREDBE Glava prva OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (NN 117/03)