centre-equestre-prevote.fr

Mjere hr

 

 

Očuvanje radnih mjesta - Mjere aktivnog zapošljavanja

mjere hr
Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju Zavoda.Potpore za proširenje poslovanja su potpore koje se dodjeljuju poslovnim subjektima koji su već ostvarili potporu za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle te su dokazali da su ispunili sve obveze prema

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA IZ NADLEŽNOSTI

Dobrodošli na stranicu navigatora za lakše snalaženje među mjerama aktivne politike zapošljavanja prema Vašim potrebama i interesima!

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - KORONAVIRUS

mjere hr
Pozivamo sve gospodarske subjekte u Republici Hrvatskoj čije je poslovanje ugroženo uslijed COVID-19 pandemije (podnositelji prijave) da se počevši od 31. ožujka 2020. inicijalno prijave za mjere Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti putem jedinstvenog online portala koji je u tu svrhu uspostavila Fina (MJERE portal).

Središnji državni portal - Mjere aktivne politike

mjere hr
Mikro/mali manje od 50 zaposlenih, godišnji promet i/ili bilanca ne premašuju 10 milijuna eura. Srednji manje od 250 zaposlenih, godišnji promet je manji od 50 milijuna eura i/ili godišnja bilanca ne premašuje 43 milijuna eura. Veliki više od 250 zaposlenih, godišnji promet je veći od 50 milijuna eura i/ili godišnja bilanca premašuje 43 milijuna eura; također bez obzira na te uvjete

Fina portal MJERE: Poziv za sve gospodarske subjekte

Na sjednici je donesena i nova mjera: Potpora za skraćivanje radnog vremena kojom Hrvatski zavod za zapošljavanje i dalje nastoji svoje aktivnosti usmjeravati na očuvanje radnih mjesta u djelatnostima/sektorima koji su najugroženiji, te pomoći poslodavcima kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID – 19) došlo do

Kako otvoriti obrt uz mjere samozapošljavanja u 2020

mjere hr
HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE COVID-19 zajam. Obrtna sredstva do maksimalnog iznosa od 750.000,00 kuna, uz kamatnu stopu 0,25%

Mjere Vlade Republike Hrvatske - koronavirus

Trajanje mjere. a) Obrazovanje nezaposlenih. Prosječno 6 mjeseci . b) Obrazovanje …

Gospodarske mjere

Financiranje mjere. Sufinanciraju se troškovi rada osobe koju zapošljavate do 50% …

Novosti - Gospodarskim subjektima za prijavu dostupne još

3 I. UVOD Provedbene mjere iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (potpore za zapošljavanje, potpore za usavršavanje, financiranje obrazovanja nezaposlenih osoba, zapošljavanje u javnim radovima i ostale mjere iz

Navigator mjera – Hrvatski zavod za zapošljavanje

mjere hr
Potpore omogućavaju usklađivanje sa zahtjevima tržišta i održavanje konkurentnosti . Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.U nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje obuhvaćeno je sedam mjera aktivne

Usvojene mjere Grada Dubrovnika za pomoć

Kontaktirajte nas. Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Ulica Grada Vukovara 78 10 000 Zagreb Telefoni: 01/6408-146, 01/6408-144, 01/6473-083

HZZ - Hrvatski zavod za zapošljavanje - službeni web

mjere hr
Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) objavio je na svojoj stranici mjere.hr uvjete za vladine potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj.

Mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Paket mjera za prevladavanje krize uzrokovane koronavirusom, koji je krajem ožujka predstavio gradonačelnik Mato Franković, u srijedu, 8. travnja na prvoj on-line sjednici usvojilo je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Mjere aktivne politike zapošljavanja - Invest Croatia

Dokumentacija dostupna na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koju popunjava i dostavlja Poslodavac. Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama, standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici HZZ-a ili na stranici www.mjere.hr. Izjava o točnosti podataka i …

Potpora za očuvanje radnih mjesta - lipanj 2020.

Novi paket mjera aktivne politike zapošljavanja „Od mjere do karijere“ stupio je na snagu u četvrtak, 2. ožujka 2017. godine. Na 73. sjednici Vlade Republike Hrvatske, 28. prosinca 2017. godine, prihvaćene su Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine. Na temelju donesenih Smjernica za razvoj i provedbu