centre-equestre-prevote.fr

Ministarstvo drzavne imovine, dežmanova ul. 10, 10000, zagreb

 

 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva - Naslovna

Ministarstvo pravosuđa i uprave Adresa: Ulica grada Vukovara 49 Maksimirska 63 10 000 Zagreb Telefonska centrala: 01 371 40 00; 01 235 75 55 Teslina 10, 10000 Zagreb; info@dijete.hr. tel. 01 4929 669; 01 4921 278; fax. 01 4921 277; www.dijete.hr; Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i …

ministarstvo drzavne imovine, dežmanova ul. 10, 10000, zagreb MINISTARSTVO GOSPODARSTVA,PODUZETNIŠTVA I OBRTA, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova 10, 10000 Zagreb DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Bjelovar, Ivana Gundulića 1, 43000 Bjelovar

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i …

Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 22. veljače 2019. iza 10,00 sati.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i …

Obrazac popuniti i s popratnom dokumentacijom dostaviti, osobno ili poštom, u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb. Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac zahtjeva za kupnju nekretnine. Prodaja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, razvrgnuće suvlasničke zajednice na

Popis korisnika prema Odluci Vlade Republike Hrvatske od

ministarstvo drzavne imovine, dežmanova ul. 10, 10000, zagreb graditeljstvo, Trg Kralja Petra Krešimira IV, br.1, 10000 Zagreb - MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE, Dežmanova ulica 10, 10000 Zagreb, - MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, Mesnička 49, 10000 Zagreb

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske - Kontakti

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Hrvatski sabor donio je na sjednici 22. srpnja 2020. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, kojim se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja spaja s Ministarstvom državne imovine.

Hrvatska gospodarska komora

Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 8. svibnja 2019. do 10,00 sati. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine. nekretnina.

KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I DOSTAVA PODATAKA …

ministarstvo drzavne imovine, dežmanova ul. 10, 10000, zagreb - Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb; - Ministarstvo državne imovine, Dežmanova 10, 10000 Zagreb; - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 47 000 Karlovac; - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE …

ministarstvo drzavne imovine, dežmanova ul. 10, 10000, zagreb Ministarstvo državne imovine KLASA: 940-06/19-10/270 URBROJ: 536-03-02-01/01-19-02 Zagreb, 8. travnja 2019. KLGB SRÐ JE GRAD srdjjegrad@gmail.com PREDMET: Nekretnina u k.o. Zaton obavijest, dostavlja se Poštovani, u Ministarstvu državne imovine elektroniëkim putem zaprimljen je vaš podnesak

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE …

ministarstvo drzavne imovine, dežmanova ul. 10, 10000, zagreb TIJELA ZAKONODAVNE VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE 012065 HRVATSKI SABOR 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 6 tel.: (+385 1) 4569-222, 6303-222; faks: (+385 1) 4551-511, 6303-010, 6303-018; e-mail: sabor@sabor.hr, gradjani@sabor.hr 035332 Politika i javna vlast Jandroković, Gordan predsjednik Sabora Brkić, Milijan potpredsjednik Sabora Reiner, Željko potpredsjednik Sabora Radin, Furio …

Pismo ministru državne imovine RH – Hrvatska uljudba

21 ured za razminiranje mesniČka 23 10000 zagreb 96480820827 22 ministarstvo financija katanČiĆeva 5 10000 zagreb 18683136487 23 carinska uprava 26 fond za naknadu oduzete imovine ivana luČiĆa 8 10000 zagreb 64899829392 deŽmanova ulica 10 10000 zagreb 21517370020

R E P U B L I K A H R V A T S K A ZAGREBAČKA ŽUPANIJA …

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb Tel: 01 3782 444 (centrala - prostorno uređenje i graditeljstvo) Tel: 01 6346 286 (centrala - državna imovina) Fax: 01 3772 822 Radno vrijeme: ponedjeljak …

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO DRŽAVNE …

adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 09. svibnja 2019. do 10 sati. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine. Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine u 10,00 sati 09. svibnja 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.