centre-equestre-prevote.fr

Ministarstvo državne imovine stanovi za prodaju

 

 

DRŽAVA PRODAJE 47 STANOVA U NEKOLIKO HRVATSKIH …
Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za

Ministarstvo državne imovine: Od 22 stana prodano 20 za ministarstvo državne imovine stanovi za prodaju
Ministarstvo državne imovine objavilo je javni poziv za podnošenje ponuda za prodaju 17 stanova iz državnog portfelja. U ponudi je sedam stanova u Zagrebu, devet u Rijeci, te jedan u Puli. Početne cijene kreću se od 79.000 kuna pa sve do 449.000 kuna.

Images of Ministarstvo državne imovine stanovi za PRODAJU
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb Tel: 01 3782 444 (centrala prostorno uređenje i graditeljstvo) Tel: 01 6346 286 (centrala državna imovina) Fax: 01 3772 822 Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-16:00 OIB: 95093210687 MB: 2831317

DRŽAVNE NEKRETNINE NA PRODAJU: Građevinska zemljišta i
Ministarstvo državne imovine je sredinom rujna objavilo javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske. Natječaj se odnosio na prodaju 22 stana u Zagrebu, a rok za prikupljanje ponuda istekao je danas. "Za 22 stana koji su bili predmetom javnog natječaja pristiglo je ukupno 119 pravovaljanih ponuda.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Republika Hrvatska Ministarstvo državne imovine Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10 Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje: Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu republike hrvatske 3/19 Rok za podnošenje ponuda: 09. svibnja 2019. do 10 sati Predmet javnog poziva su

Država prodaje stanove na atraktivnim lokacijama
Ministarstvo državne imovine objavilo je 10. veljače ove godine javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu RH, za što je rok za prijave bio 28. ožujka. Za 33 stana koji su bili predmetom javnog natječaja pristigle su ukupno 253 pravovaljane ponude, a ugovori su danas potpisani za 28 stanova, dok za pet nije bilo prijava.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Ministarstvo državne imovine objavilo je javni poziv za podnošenje ponuda za prodaju 47 državnih stanova. Prodaje se sedam stanova u Osijeku, 21 u Zagrebu, tri u Bjelovaru, sedam u Dugoj Resi, te devet u Karlovcu, a cijene su od 31.600 kuna pa sve do 913.000 kuna koliko stoji najskuplja nekretnina u …

EKSKLUZIVNO: OBIŠLI SMO ADRESE IZ OGLASA ZA PRODAJU ministarstvo državne imovine stanovi za prodaju
Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila 3/20 ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 16. listopada 2020. godine do 10:00 sati. 01.10.2020. | Pisane vijesti | Javni pozivi i natječaji | Prodaja oduzete imovine

Središnji državni portal - Najam stanova u vlasništvu
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je u srijedu dva javna poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u državnom vlasništvu, pri čemu se jedan natječaj odnosi na stanove, a drugi na građevinska i zemljišta sa zgradama.. Javnim pozivom, koji će trajati do 6. studenog, ponuđeno je na prodaju 13 stanova, za svaki je objavljena dokumentacija

DRŽAVNE NEKRETNINE NA PRODAJU: Građevinska zemljišta i
stanovi sa zaštićenom najamninom – koriste se na temeljem ugovora s jedinicama lokalne samouprave sukladno Zakonu o najmu stanova ili temeljem statusa bivših nositelja stanarskog prava sukladno Zakonu o stambenim odnosima; stanovi s pravom korištenja (slobodno ugovorena najamnina) – koriste ih osobe na temelju pravne osnove tj. ugovora sklopljenih s jedinicama lokalne samouprave

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Na stranici Ministarstva državne imovine ne stoji da uz ovaj stan dobivate i urušeni krov, derutnu fasadu, stare drvene prozore i veliku količinu obraslog korova. Dakle, sve to za početnu cijenu od 29.000 eura, plus naravno jamčevina od 2900 eura da biste uopće imali mogućnost sudjelovanja na licitaciji.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne
Do sada je u Hrvatskoj izgrađeno 8276 POS stanova, a do kraja 2020. očekuje se izgradnja njih još tisuću U Zadru su danas svečano potpisani Ugovor o darovanju nekretnine između Ministarstva državne imovine i APN-a te Predugovor o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz izgradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) između APN-a i Grada Zadra čime su sada