centre-equestre-prevote.fr

Kopački rit park prirode

 

 

Hoteli u blizini znamenitosti: Park prirode Kopački rit

Park prirode Kopački rit je poplavno područje u Baranji, na sjeveroistoku Hrvatske, između rijeka Dunav na istoku i Drave na jugu. Utemeljen je 1976. godine. Park prirode je ukupne veličine 17.700 ha (177 km 2), od čega Specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8.000 ha (80 km 2).

Životinjski svijet – JU PP Kopački rit

Park prirode Kopački rit je poplavno područje u Baranji, na sjeveroistoku Hrvatske, između rijeka Dunav na istoku i Drave na jugu. Utemeljen je 1976. godine. Park prirode je ukupne veličine 17.700 ha (177 km 2), od čega Specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8.000 ha (80 km 2).Administrativno se nalazi u općini Bilje, Osječko-baranjska županija.

Park prirode Kopački rit - Wikiwand

Kopački rit Najveća raskoš zelenila vode i šume u Slavoniji i njezin najveći prirodni biser odnosi se na područje Parka prirode Kopački rit. Park obuhvaća močvarni prostor oko ušća Drave u Dunav kod Osijeka površine 238 hektara, koji je zbog nedostupnosti i izloženosti poplavama ostao u posve prirodnom stanju još od davnih vremena.

Videos of Kopački rit Park prirode

PP Kopački Rit Park prirode Kopački rit je poplavno područje u Baranji, na sjeveroistoku Hrvatske, između rijeka Dunav na istoku i Drave na jugu. Utemeljen je 1976. godine. Park prirode je ukupne veličine 17.700 ha (177 km2), od čega Specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8.000 ha (80 km2).

Park prirode Kopački rit : Turistička zajednica općine Bilje

kopački rit park prirode Od kraja listopada Park prirode Kopački rit krenuo je s promocijom za izlet brodom, a akcija će potrajati dok uvjeti to budu dozvoljavali.

Park prirode Kopački rit - Nacionalni parkovi i Parkovi

U Parku prirode Kopački rit omogućujemo vam rekreacijski ribolov na prirodnim i umjetnim …

JU PP Kopački rit

kopački rit park prirode Park prirode Kopački rit Park prirode Kopački rit je poplavno područje u Baranji, na sjeveroistoku Hrvatske, između rijeka Dunav na istoku i Drave na jugu. Utemeljen je 1976. godine. Park prirode je ukupne veličine 17.700 ha (177 km 2), od čega Specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8.000 ha (80 km 2).

Park prirode Kopački rit | Parkovi Prirode

kopački rit park prirode Opće informacije. Kako bi se osiguralo učinkovitije upravljanje zaštićenim područjima, projekt pod nazivom PARCS provodio se u razdoblju 2014 – 2017 od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), u partnerstvu s javnim ustanovama (nacionalnim parkovima i parkovima prirode), te uz financijsku podršku Globalnog fonda za okoliš (GEF).

Park prirode Kopački rit – izlet koji nećete zaboraviti – Wish

Park prirode postaje deceniju kasnije. Zbog izuzetne prirodne vrijednosti Kopački rit je 1993. godine uvršten na Popis Ramsarskih područja. Osim na Ramsarskoj, Kopački rit je i na listi programa IBAs (Important Bird Areas). Priroda. Uprkos jednoličnom ravničarskom izgledu, mikroreljefna struktura Kopačkog rita je vrlo složena.

Park prirode Kopački rit | Parkovi Dinarida

kopački rit park prirode Kopački je rit park prirode, smješten u kutu što ga čini rijeka Dunav sa svojim pritokom Dravom. Ovisno o vodostaju, vode tih dviju rijeka neprestano oblikuju i mijenjaju izgled Rita, stvarajući prekrasan mozaik jezera, kanala, bara i greda, poplavnih šuma, trščaka i vlažnih livada.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

kopački rit park prirode General information. Aiming to ensure more effective management of protected areas, the PARCS Project the PARCS Project has been implemented during the period 2014-2017 by the Ministry of Environment and Energy and the United Nations Development Programme (UNDP), in partnership with public institutions (national parks and nature parks), with funding provided by the Global Environment …

RADNO VRIJEME – JU PP Kopački rit

Park prirode Kopački rit se smatra jednom od najočuvanijih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi koju karakterizira iznimna ljepota krajolika i velika biološka raznolikosti. Najveću površinu Parka prekrivaju šume bijele vrbe te močvarna i travnjačka vegetacija. Močvarni uvjeti pogodni su za život velikog broja vodozemaca, riba, ptica i sisavaca pa je zbog bogatstva životinjskog

Životinjski svijet – JU PP Kopački rit

JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE KOPAČKI RIT. Adresa: Mali Sakadaš 1, 31327 Kopačevo, Bilje. Telefon: +38531/445-445, +38531/752-320. Email: prijemni.centar@pp-kopacki-rit.hr. Račun: HR6223400091110424849. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost JUPP Kopački rit.

Park prirode Kopački rit | Parkovi Dinarida

kopački rit park prirode Kopački rit je, ugodan i siguran dom brojnim vrstama riba. Park je dom čak 44 vrste riba, a od toga 35 autohtonih od čega babuška, štuka, šaran, som i smuđ čine najpoznatije predstavnice podvodnog svijeta močvare. Kralj šumskog dijela Kopačkog rita. I konačno, posvetimo dužnu pozornost i kopnenom kralju šumskog dijela našeg Rita.