centre-equestre-prevote.fr

Jezični portal hrvatski

 

 

Hrvatski jezični portal - Wikipedia

jezični portal hrvatski Slične fraze u rječniku engleski hrvatski. (2) remote login daljinska prijava, udaljena prijava za rad. server login ID identifikacijska oznaka za rad na poslužniku, lozinka za rad na poslužniku. stemming. Primjer rečenice s "Login", prijevod memorije. add example.

Početna - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski jezični portal (HJP) je pretraživ rječnik hrvatskog jezika nastao kao rezultat …

Hrvatski Jezični Portal - Find Official Portal

jezični portal hrvatski skrȍmnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji je skroman, suzdržan ETIMOLOGIJA vidi skroman

hepat- - hrvatski.enacademic.com

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje središnja je nacionalna znanstvena ustanova za istraživanje hrvatskoga jezika i općega jezikoslovlja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 1996. godine ustrojen je kao samostalna znanstvena ustanova, u čijem se okrilju provode dugoročni projekti strateški važni za hrvatsku filologiju.

Hrvatski jezični portal

Jezični savjetnik jezicni-savjetnik.hr. bh Bolje je hrvatski bolje.hr. Učimo hrvatski. ip Iz povijesti Portal osobnih imena osobno-ime.hr. hd Hrvatski u dijaspori pročitaj više. hn Hrvatska narječja Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 1996. godine ustrojen je kao samostalna znanstvena ustanova, u čijem se okrilju provode

Hrvatski jezični portal - Wikipedia

Jezični savjetnik jezicni-savjetnik.hr. bh Bolje je hrvatski bolje.hr. Učimo hrvatski. ip Iz povijesti Portal osobnih imena osobno-ime.hr. hd Hrvatski u dijaspori pročitaj više. hn Hrvatska narječja Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 1996. godine ustrojen je kao samostalna znanstvena ustanova, u čijem se okrilju provode

HRVATSKI JEZIČNI PORTAL

Hrvatski jezični portal (HJP), prvi online rječnik u Hrvatskoj, pokrenut 2007. i zasnovan na rječničkim i leksikografskim izdanjima Novog Libera.

Hrvatski Jezični Portal - Find Official Portal

Step 1 – Go to the Hrvatski Jezični Portal official login page via our official link below. After you click on the link, it will open in a new tab so that you can continue to see the guide and follow the troubleshooting steps if required. Step 2 – Simply login with your login details.

Hrvatski jezični portal - Auto entuzijasta Hrvatska

jezični portal hrvatski Hrvatski jezični portal. rȃd 1. rȃd 1 m 〈L rádu, N mn rȁdovi, G rȁdōvā〉 Izvedeni oblici. jednina N rad G rada D radu A rad V rade L radu I radom množina N radi G rada D radima A rade V radi L radima I radima Definicija. 1. a. svjesna i svrsishodna djelatnost radi

Hrvatski jezični portal – Wikipedija

Hrvatski jezični portal, prva je i zasad jedina internetom distribuirana rječnička baza …

Jezični savjetnik (2) - Institut za hrvatski jezik i

© 2011 All rights reserved. Create a website for free Webnode

JEZIČNI SAVJETI, ANALIZA JEZIČNIH

jezični portal hrvatski Hrvatski jezični portal (HJP) prvi je rječnik hrvatskoga jezika distribuiran internetom. Projekt je pokrenulo izdavačko poduzeće Novi Liber oko svoje rječničke baze. Suosnivač portala je Sveučilišni računski centar (Srce), koji je pružao informatičku podršku i udomljavao portal.

Početna - JEZIK.HRvatski

Naime, u medicinskome nazivlju screening označuje strategiju prepoznavanja bolesti i rizičnih čimbenika za pojavu određene bolesti, a umjesto njega u hrvatskome standardnom jeziku preporučuje se naziv probir, pa je takav jezični odabir izvrstan primjer pravilne uporabe hrvatskoga umjesto neprilagođenoga stranog (engleskog) naziva.

Hrvatski zvucni atlas

jezični portal hrvatski tri, spominje Hrvatski jezični savjetnik iz 1999. godine, no istiĉe da to djelo prelazi okvire jeziĉnoga savjetnika jer „istovremeno teţi da bude rjeĉnik, pravopis, gramatika i jeziĉni savjetnik, a uz to unosi veliku pomutnju u našu normativnu literaturu, toliko veću što je izašla