centre-equestre-prevote.fr

Izvršenje proračuna srpanj 2017

 

 

Izvršenje Proračuna u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017

izvršenje proračuna srpanj 2017

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ploča za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017., posebni dio (ekonomska klasifikacija) Izvršenje Proračuna u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017.:

Prihvaćeno izvršenje Proračuna za 2016.godinu – Općina

Ponedjeljak, 03 Srpanj 2017 13:16 Reagiranje na izvršenje proračuna za 2016. i novi rebalans za 2017. godinu Ispis; Pošalji e-mail; rekao je Cesarik koji smatra i da je ovaj drugi rebalans proračuna za 2017. godinu samo kozmetička promjena, te da nije realan.

Izvršenje Proračuna - Labin

Izmjene Proračuna za 2017.godinu prema kojima Proračun iznosi ukupno 186.028.617 kuna. Uzimajući u obzir podatke o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proračuna 2017.godinu ukupno je u razdoblju siječanj-lipanj 2017.godine ostvarena pozitivna razlika prihoda i …

Izvršenje proračuna - Ivanić Grad online

Izvršenje Proračuna. Izvršenje Proračuna po godinama: - -Polugodišnje izvješće 2020. - Godišnje izvješće 2019. -Polugodišnje izvješće 2019. - Godišnje izvješće 2018. - Polugodišnje izvješće 2018.-Godišnje izvješće 2017. - Polugodišnje izvješće 2017. -Godišnje izvješće 2016. …

G R A D O P A T I J A

U nastavku teksta daje se osvrt na izvršenje 2017. godine u odnosu na Tekući plan Proračuna za 2017. godinu (tekući plan je početni proračun s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama) i usporedba s ostvarenjem prihodai rashoda u prvom polugodištu 2016. godine.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Vrbnik za razdoblje siječanj-lipanj 2017. IZVRŠENJE 1-6 2017doc

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2017. Kratki vodič

izvršenje proračuna srpanj 2017

Ref A: 48B14A461E22437A8A50E2F703A36DA4 Ref B: CHGEDGE1817 Ref C: 2020-11-15T22:37:19Z

PRORAČUN / POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE SIJEČANJ - LIPANJ 2017

IZVRŠENJE PRORAČUNA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017. - Izvršenje po programskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PRORAČUNA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2017. - Opći dio. IZVRŠENJE PRORAČUNA 2016. - Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PRORAČUNA 2016. - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PRORAČUNA 2016.

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu upućen

Izvršenje plana RAZVOJNIH PROGRAMA ZA I-VI 2017.-objava Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Općine Plaški Za razdoblje SIJEČANJ – LIPANJ 2017. g. Ostvarenje Proračuna -Opći dio Ostvarenje Proračuna -Posebni dio

Izvršenje Proračuna u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019

izvršenje proračuna srpanj 2017

za 2017. kojim su planirani ukupni prihodi od 9,05 mlrd. kn i ukupni rasho-di od 9,07 mlrd. kn. Gradska je skupština u listopadu 2017. usvojila prvi rebalans, tj. Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2017. kojom su pri-hodi smanjeni za 70 mil. kn (0,8%) na 8,98 mlrd. kn, a rashodi za 65 mil.

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU …

Centrala +385 (0)20 679 501 Ured gradonačelnika +385 (0)20 679 828 Proračun i financije +385 (0)20 676 377. Svi kontakti