centre-equestre-prevote.fr

Hrvatski jezični portal veliko i malo slovo

 

 

Hrvatski jezični portal 1. 〈indekl.〉 lingv. a. (m) fon. prema izgovoru prednji otvornik [ovaj e] b.(sr) deveto slovo u hrvatskoj latinici i peto u većini drugih latiničnih sustava kojima se piše taj glas [malo e; veliko E] c. (sr) izvan konteksta [ovo e; 〈mn〉 ova e] 2. pov. u glagoljici i bosanici oznaka za brojčanu vrijednost 6 3. glazb. a. treći ton današnjeg notnog sustava, slijeda od sedam tonova

Hrvatski jezik Glagoli veliko i malo slovo - Nastavna sredstva Hrvatski jezični portal (HJP) je pretraživ rječnik hrvatskog jezika nastao kao rezultat zajedničkog projekta Novog Libera i Srca. Organiziran je oko rječničke baze Novog Libera. Većini riječi u bazi pridodani su izvedeni oblici, tj. gramatička razrada.

Slovo - Hrvatski jezični portal hrvatski jezični portal veliko i malo slovo slovo: slȍvo sr 〈G mn slȏvā〉 : 1. pismeni znak u alfabetskom pismu [veliko slovo; malo slovo; latiničko slovo]; grafem 2. retor. (prigodni) govor Hrvatski jezični portal

Veliko i malo slovo 7 r - Nastavna sredstva Veliko i malo početno slovo Kad postoji dvojba o tome treba li što pisati velikim ili malim početnim slovom, bolje je upotrijebiti malo početno slovo u skladu s načelom da se riječi, osim onih koje su obuhvaćene pravilom o velikome početnom slovu, u hrvatskome jeziku pišu malim početnim slovom. Institut za hrvatski jezik i

Slovo - Hrvatski jezični portal hrvatski jezični portal veliko i malo slovo Veliko i malo početno slovo u imenima naseljenih mjesta, voda i gora Čudnovati kotač autor Valerijazimazatezalo 3. razred Hrvatski jezik veliko početno slovo imena naselja voda i gora

Veliko i malo slovo - Moja (m)učionica - Google Sites V: v, V : 1. 〈indekl.〉 lingv. a. (m) fon. zubnousneni (labiodentalni), približni (aproksimantni), poluotvorni (sonantni) glas [ovaj v] b. (sr) dvadeset i osmo slovo hrvatske latinice i dvadeset i prvo (ili dvadeset i drugo) u većini drugih latiničnih sustava kojim se piše taj glas [malo v; veliko V] c. (sr) izvan konteksta [ovo ve; 〈mn〉 ova ve] 2. pov. u glagoljici oznaka za

Hrvatski jezični portal - Znanje 1. Sve riječi imena ili naziva pišu se velikim slovom (osim veznika i prijedloga) a) ime kontinenta Europa, Azija, Afrika, Sjeverna Amerika, Južna Amerika

Hrvatski jezični portal hrvatski jezični portal veliko i malo slovo Pravila hrvatskog pravopisa. Sadržaj ove mrežne stranice ne smije se umnožavati ili reproducirati bez pismenoga dopuštenja Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Pravila - Hrvatski pravopis Hrvatski jezik 1 - rečenica.ppt (*.ppt, 351 KB) - Buba Hrvatski jezik 2 - veliko slovo .ppt (*.ppt, 1.25 MB) - Buba Hrvatski jezik 3 - imenice.ppt (*.ppt, 1 MB) - Buba Hrvatski jezik 4 - glagoli.ppt (*.ppt, 378 KB) Hrvatski jezik 5 - pridjevi.ppt (*.ppt, 269.5 KB) - Buba Hrvatski jezik 6 - kratice.ppt (*.ppt, 482 KB) - Buba Hrvatski jezik 7