centre-equestre-prevote.fr

Hrčak radovi

 

 

Radovi Instituta za povijest umjetnosti - Hrčak hrčak radovi
Transactions on Maritime Science (ToMS) is a scientific journal with international peer review which publishes scientific papers in the following areas: ~ Marine Engineering, ~ Navigation, ~ Safety Systems, ~ Marine Ecology, ~ Marine

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest - Hrčak

Hrčak) Diplomski radovi, magistarski radovi i slično Propisi (zakoni, pravilnici, uredbe itd.) Rječnici i leksikoni Mrežne stranice Literatura se navodi abecednim redom. Pravila citiranja literature u tekstu i …

Hrčak Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - … hrčak radovi

Uključen u Hrčak: 6. 4. 2006. Prava korištenja: Puni tekstovi radova časopisa "Radovi Instituta za povijest umjetnosti" smiju se bez naknade koristiti za osobne potrebe, potrebe znanstvenog istraživanja i edukacijske svrhe uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Images of Hrčak radovi

RADOVI 50/2 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak] Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Izvršni urednik / Executive Editor: Nikola Anušić, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić-Makvić (stara povijest/ancient history), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek/ medieval history), Hrvoje Petrić (rani novi vijek/early modern history), Željko Holjevac (moderna povijest

Kategorije radova/priloga u časopisima - Hrčak - wiki.srce.hr

O Hrčku. Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise te časopise za popularizaciju znanosti i kulture koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima svojih radova).. Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem pregledavanja prema abecedi ili prema području znanosti te

Studenti ne bacajte svoje kvalitetne seminarske radove

RADOVI 50/2 [Pogledajte tekstove na portalu Hrčak] Glavni urednik / Editor-in-Chief: Hrvoje Gračanin, Izvršni urednik / Executive Editor: Nikola Anušić, Uredništvo / Editorial Board: Bruna Kuntić-Makvić (stara povijest/ancient history), Zrinka Nikolić Jakus (srednji vijek/ medieval history), Hrvoje Petrić (rani novi vijek/early modern history), Željko Holjevac (moderna povijest

Radni materijali EIZ-a - Ekonomski institut, Zagreb

Časopis Radovi objavljuje 1 volumen sa 2 broja godišnje. Po potrebi se objavljuju izvanredni brojevi. Članci se objavljuju na hrvatskom jeziku sa sažetkom na engleskom jeziku ili na engleskom jeziku. Časopis Radovi indeksiran je u slijedećim bazama podataka: CABI i HRČAK.

Kategorije radova/priloga u časopisima - Hrčak - …

HRČAK JUČER, DANAS, SUTRA proširenje pokrivenosti –radovi objavljeni u zbornicima skupova unaprjeđeno pretraživanje i pregledavanje: unaprijeđene mogućnostipregledavanja, sličniradovi, facete, bolje tematsko povezivanje radova na temelju ključnihriječi, tekstova

Hrvatska znanstvena bibliografija

Radovi Zavoda za hrvatsku povijest interdisciplinarni je znanstveni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne priloge s područja povijesnih i srodnih humanističkih znanosti, napose arheologije, povijesti umjetnosti, etnologije i antropologije. Otvoren je za humanističke stručnjake različitih profila u tuzemstvu i …

Hrčak | Srce

radovi, završni radovi, diplomski radovi, doktorske disertacije. Seminarski rad (engl. term paper/paper, njem. Seminararbeit) je kraći stručni rad, najčešće Portal Hrčak izrađen i radi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, realiziran je

Untitled Document [www.ffzg.unizg.hr]

Dodatni prilozi (obično bez sažetaka i bez recenzije) Životopis (Curriculum vitae) Životopis značajnih domaćih ili inozemnih znanstvenika.Esej (Essay) Kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora, često na osnovu osobnog iskustva i doživljaja istog.Bibliografija (Bibliography) Popis radova (knjiga, članaka, patenata itd.) na određenu temu, određenog autora i dr.

Nova COVID-19 stranica na portalu Hrčak | Srce hrčak radovi

Radovi se objavljuju s ciljem poticanja rasprave i kritičkih komentara kojima će se unaprijediti buduće verzije rada. Članci objavljeni u Radnim materijalima EIZ-a referiraju se u elektroničkim bazama RePEc i Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Preuzmite zadnje izdanje