centre-equestre-prevote.fr

Fond za zaštitu okoliša obrazac za gume

 

 

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata čistijeg transporta Hrvatski autoklub Avenija Dubrovnik 44, Zagreb Zagreb, 17. svibnja 2013. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Filip Brkljača, dipl.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I …
Sakupljač otpadnih guma ima pravo na naknadu: Za preuzete količine 350 kn/t Za privremeno skladištenje, razvrstavanje i utovar 0,00kn/t za prijevoz od mjesta ovlaštenog skupljača do mjesta oporabe naknada ovisi o udaljenosti od privremenog skladišta do skladišta oporabitelja i iznosi 0,90 kn po toni i prijeđenom kilometru.

Javni konkursi Archives - Fond za zaštitu okoliša
Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, broj 193/03, 73/04, 116/08, 101/09, 118/11), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, donio je

Ured za udruge - Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i
Naknade temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom Naknada za gospodarenje s otpadnim gumama . Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama propisuju se postupci i ciljevi gospodarenja otpadnim gumama, uvjeti gospodarenja otpadnim gumama, vrste otpadnih guma koje se moraju sakupljati odvojeno, način obrade otpadnih guma, zahtjevi u pogledu sakupljanja i skladištenja otpadnih guma

Pozivi - Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Klasa: 351-04/06-12/0018 Ur.broj: 563-01-UD-06-2 Zagreb, 6. studenog 2006. godine PREDMET: Objašnjenja i upute koncesionarima za skupljanje i oporabu otpadnih guma Radi primjene Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“ broj 40/06) daju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fond za zaštitu okoliša obrazac za gume
odbora Fonda za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja energetskih pregleda sa ciljem javnog izlaganja energetskih certifikata o energetskim svojstvima komercijalnih zgrada javne namjene od 03. prosinca 2012. godine (klasa: 024-04/12-03/24, ur.broj: 563-02-01/06-12-3), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fond za zaštitu okoliša obrazac za gume
ISPRAVKA teksta Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/2

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Environmental protection and energy efficiency Fund Radnička cesta 80 10000 Zagreb OIB: 85828625994 IBAN: HR63 2390 0011 1003 14066 tel: 01/ 5391 800 fax: 01/ 5391 810 e-mail: kontakt@fzoeu.hr Besplatna info linija za energetsku učinkovitost: 0800 200 170 (radnim danom 9-15h)

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku
Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje .

Naknade - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Obrazac IPG. IZVJEŠĆE PROIZVOĐAČA GUMA (uvoznik, unosnik i/ili proizvođač) ZA RAZDOBLJE :_____

REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I …
U proteklom periodu Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je zajedno sa svim nosiocima podataka radio na uspostavi Organizacione šeme upravljanja energijom u Federaciji BiH, a što je kao obaveza dato javnom sektoru kroz Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH (Sl. novine FBiH br. 02/19). Ovaj nimalo jednostavan zadatak je značio da svaki nivo […]

Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Environmental protection and energy efficiency Fund Radnička cesta 80 10000 Zagreb OIB: 85828625994 IBAN: HR63 2390 0011 1003 14066 tel: 01/ 5391 800 fax: 01/ 5391 810 e-mail: kontakt@fzoeu.hr Besplatna info linija za energetsku učinkovitost: 0800 200 170 (radnim danom 9-15h)

Odluke - Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH
Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Uz prijavni obrazac prilažem i sljede ću dokumentaciju (ozna čiti oznakom „x“ u polje pored ponu đenih odgovora): Opcionalno: Ukoliko je Prijavni obrazac nepotpun ili se kontrolnim pregledom na …

Obrasci i očevidnici - Ministarstvo gospodarstva i
Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga primarne zdravstvene zaštite radnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (broj: 01-04-2-2824/2020 od 04.11.2020. godine)

Otpadne gume | Fond za zaštitu okoliša i energetsku fond za zaštitu okoliša obrazac za gume
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja programa i projekata u području zaštite okoliša. Pravo na sredstva sukladno ovom Natječaju mogu …