centre-equestre-prevote.fr

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti

 

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond može sudjelovati i u sufinanciranju drugih programa, projekata i sličnih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, koji se provode na području Republike Hrvatske, kad ih organiziraju i financiraju međunarodne organizacije, financijske institucije i tijela te druge strane pravne osobe.

E-sustav za prijave na javne pozive Fonda - FZOEU
"Od 8:55 nije moguća prijava, stalno vrti neku grešku. Ponovno su zakazali drzavni informatičari", požalila nam se čitateljica koja se jutros pokušala ulogirati u sustav Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti kako bi dobila subvencije za energetsku obnovu kuća. Požalio se još jedan čitatelj.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije spadaju u djelokrug Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Invest in Bjelovar-Bilogora County. Stop nasilju nad ženama. Poduzetništvo u ekonomiji znanja 5.

PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti
1 «P O T R O Š A Č» DRUŠTVO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA HRVATSKE Kneza Ljudevita Posavskog 48, 10000 Zagreb PROJEKT: „HRVATSKA – DRŽAVA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ČISTOG OKOLIŠA Projekt finacira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti ANKETA O TIPU GRIJANJA, MJESEČNIM TROŠKOVIMA I TOPLINSKOJ

Aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i
Fond je osnovan radi financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Za projekte zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
Ref A: 998054A1AB51457CB8D2218E0DF913ED Ref B: CHGEDGE1911 Ref C: 2020-11-15T21:40:37Z

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) osnovan je kao izvanproračunski fond u svojstvu pravne osobe i s javnim ovlastima utvrđenima Zakonom o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj Fonda je sudjelovati svojim sredstvima u financiranju nacionalnih energetskih programa imajući u vidu postizanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenja

Projekt finacira Fond za zaštitu okoliša i energetske fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti
(1) Sredstva Fonda koriste se za financiranje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a osobito za: – zaštitu, očuvanje i poboljšanje kakvoće zraka, tla, voda i mora te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača,

"Tražimo da se natječaj ponovi!" - Građani bijesni zbog
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Biznis nastavak Novi natječaj za energetsku obnovu kuća već početkom iduće godine. Evo i uvjeta sufinanciranja Piše M.Dr. Nakon zaprimljenih 7.386 prijava građana za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je