centre-equestre-prevote.fr

Fina e račun upute

 

 

VIDEO Fina objavila upute za otvaranje zaštićenih računa

Fina e-Račun povezan je s nekoliko servisa za razmjenu e-računa u Republici Hrvatskoj s ciljem omogućavanja razmjene između korisnika različitih informacijskih posrednika. Ako primatelj računa nije korisnik niti jednog servisa za razmjenu e-računa, pošiljatelj mu može poslati račun iz servisa Fina e-Račun na adresu e-pošte.

Upute za rad sa servisom Moj e-Račun

Slanje elektroničkih računa u javnoj nabavi. U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

Upute za rješavanje greške 403 kod korisnika - fina.hr

Nakon što ste poslali račun elektroničkom razmjenom, u izborniku (Detalji) se javlja opcija za odabir prikaza Status e-računa koji u tom trenutku šalje FINA. Ovdje možete provjeriti u kojem je statusu Vaš e-račun. Prilikom slanja računa elektroničkom razmjenom, CPP šalje račun prema FINA servisu koji provjerava formalnu ispravnost

Fina na YouTubeu objavila video upute za korištenje fina e račun upute

Rad sa servisom Moj e-Račun iz programa Što je to e-Račun ? eRačun je elektronički dokument u PDF obliku istovjetan papirnatom računu kakav dobivate poštom. eRačun servisa Moj-eRačun ovjeren je aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom, što ga čini pravovaljanim prema Zakonu o elektroničkoj ispravi, Zakonu o elektroničkom potpisu te Pravilniku o PDV-u (NN 79/13).

Images of FINA e račun Upute

Aktivacijom e-računa prestaje isporuka tiskanog računa putem pošte te isporuka detaljnog ispisa poziva uz račun, jer oboje od trenutka aktivacije pregledavate online na Moj Telekom Poslovni portalu; Za digitalni potpis koristi se FINA certifikat. Pogledajte upute za …

e-racuni.hr - Upute za uporabu

Upute za rješavanje greške 403 kod korisnika koji koriste Gemalto Provjerite imate li instaliranu neku drugu korisničku podršku za prijavu pomoću certifikata npr. ActivClient). To možete provjeriti pritiskom na strelicu u donjem desnom kutu ekrana. Pritiskom na strelicu prikazati će …

eRačun - Synesis fina e račun upute

Rad sa servisom Moj e-Račun iz programa Što je to e-Račun ? eRačun je elektronički dokument u PDF obliku istovjetan papirnatom računu kakav dobivate poštom. eRačun servisa Moj-eRačun ovjeren je aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom, što ga čini pravovaljanim prema Zakonu o elektroničkoj ispravi, Zakonu o elektroničkom potpisu te Pravilniku o PDV-u (NN 79/13).

FisOffice Desktop | Upute fina e račun upute

FisOffice Desktop (dodatni modul e-račun ili paket TOTAL) Kliknite na E-Računi kako biste otvorili popis e-računa označite e-račun koji želite stornirati i u alatnoj traci odaberite Izmijeni. Otvorit će se prozor sa svim podacima o računu.

e-Račun za poslovne subjekte - Fina fina e račun upute

Podrazumijeva kreiranje i slanje računa putem web aplikacije. Ovaj način slanja računa ne zahtijeva integraciju sa sustavom, cijeli proces odvija se kroz web aplikaciju, a registracija se vrši on-line bez potrebe dolaska u Finu.. Pogodna je za izdavatelje računa koji prema naručiteljima šalju mali broj računa i ne žele svoje sustave povezivati sa servisom e-Račun za državu ili ne

e-racuni.hr - Upute za uporabu fina e račun upute

Poveznica za ulaz u e-Blokade je: https://eblokade.fina.hr/ BlokPnop-EBlokade, a daju i video upute za korištenje servisa e-Blokade: https://youtu.be/ AE_NEY3EEqc. Napominju da za provjere vezane uz prijedloge ovrha koji se nalaze kod javnih bilježnika građani trebaju kontaktirati Hrvatsku javnobilježničku komoru na tel: 01/6065-510.