centre-equestre-prevote.fr

Fina e racun

 

 

Credential Management System - Fina

WebRačun. Prijava. Prijavi se

e-racuni.hr - Upute za uporabu

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18, dalje Zakon), HOPS od 1. prosinca 2018. zaprima e-račune po EU normi (2014/55/EU). Zakon se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava.

Elektronički račun

Ref A: 41F25BF7C46241C8B84001A09818A160 Ref B: NYCEDGE1707 Ref C: 2020-11-15T22:50:09Z

Ne možete pristupiti servisu e-Plaćanje jer - Fina

eurofaktura.com. European Online ERP / Cloud based invoicing and accounting system for EU based companies

Fakturiranje i vođenje poslovanja u oblaku - e-racuni.hr fina e racun

Credential Management System - Fina

ePotpis OBLAK

e-RAČUN. Danas se na tržištu pojavljuju brojni izrazi koji korisnike eRačuna dovode u nedoumice oko toga koju riječ treba upotrijebiti kada govore o elektroničkim računima. Još davne 1987. godine UN je donio Edifact protokol, unutar kojega se eRačuni mogu dostavljati EDI oblikom komunikacije.

Moj-eRačun - servis za slanje elektroničkih računa - e fina e racun

Otvarate ga u poslovnicama FINA-e, gdje trebate predati zahtjev i to za sve banke u kojima imate ili primate novčana sredstva. Obrasce tog zahtjeva možete naći u poslovnicama i na internetskoj stranici FINA-e, a sastavljeni su u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu. FINA će potom obavijestiti banku, koja će otvoriti zaštićeni račun za izuzeta sredstva.

Sustav za integraciju s FINA-inim e-Račun

info email: info@fina.hr / info telefon: 0800 0080. 3.1.2

Otvaranje zaštićenog računa: Naučite kako otvoriti

FINA e-Račun 8.11.2016. Sustav za integraciju s FINA-inim e-Račun servisom za poslovne korisnike 8 FINA Pošiljatelj (dobavljač) Primatelj (kupac) 1. slanje izlaznog računa 2. primanje rezultata obrade izlaznog računa 3. primanje ulaznog računa 4. slanje promjene statusa ulaznog računa 5. primanje promjene statusa izlaznog računa