centre-equestre-prevote.fr

E-račun za državu

 

 

Prikaz rada web aplikacije e-Račun za državu-izdavanje …

*U polju "Odaberite aplikacijski certifikat" potrebno je odabrati datoteku sa vašeg računala sa nastavkom ".p12". Ako koristite fiskalizacijski certifikat onda se certifikat najčešće zove "FISKAL_1.p12".

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU IZDAVATELJA E-RAČUNA NA …

e-račun za državu

• Pristupnicu za servis e-Račun za državu Cijene navedenog su: • izdavanje aplikacijskog certifikata Fina naplaćuje 300 kn + PDV za rok od 5 godina • pristup servisu e-Račun za državu Fina naplaćuje 7 kn + PDV mjesečno • za svaki poslani račun Fina naplaćuje 2 kn + PDV

E-račun: kako izdati e-račun jednostavno i pravilno

e-račun za državu

E-račun je od 01.07.2019. ušao na velika vrata u domaće računovodstvo. Naime, obveznici izdavanja e-računa su svi izdavatelji računa koji javnim i sektorskim naručiteljima šalju račune za obavljene robe i usluge koje su proizišle iz postupaka nabave.

Moj-eRačun - servis za slanje elektroničkih računa - e

e-Račun za državu od svih svojih dobavljača. Suglasnost koja je dana sukladna je čl. 80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost i/ili Odluci o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava Vlade Republike Hrvatske.

Leprinka

e-račun za državu

e-Račun za državu - naručitelji. Registar korisnika e-Računa. e-Potpis u oblaku. e-Dražba. RGFI - javna objava. Web-bon. e-REGOS. Verifikacija potpisa. Registar stvarnih vlasnika. Web arhiv. Pohrana izvorne dokumentacije (pristup putem korisničkog imena i lozinke) …

e-servisi - Fina

Za vrijeme čekanja na aktivaciju usluge možete krenuti s izdavanjem računa u javnoj nabavi. Račune ćete moći poslati naknadno. Kako šaljemo e-račun u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu. Za pisanje računa koristite posve isti postupak kojim pišete i račune za ostale kupce, jer nema posebnosti.

PRISTUPNICA za web aplikaciju servisa e-Račun za …

Vrsta dokumenata za IFA - isto kao prethodno, ali za IFA-e. Potrebno je odrediti vrstu dokumenta za IFA-e po kojoj će se razlikovati eRačuni od skeniranih računa u tabeli "Lista dokumenata s diska". 4D Wand će automatski kreirati vrstu dokumenta "EIF - Izlazni elektronski računi". Naš …

e-racuni.hr - Upute za uporabu

e-račun za državu

Ponosni smo što je od 1.12.2018. iz programa e-racuni.hr omogućeno elektroničko slanje računa (e-računa) izdanih prema javnim i sektorskim naručiteljima izravno u servis FINA e-računi za državu. Isti su, sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, od 1.7.2019. obavezni zaprimati račune isključivo u elektroničkom obliku.

Najčešća pitanja i odgovori e-Račun za državu

U ovom videu je prikazano kreiranje računa ili odobrenja prema jednom od ponuđenih procesa. Nakon ispunjenih podataka o dokumentu, referenci, specifikacija – s

e-Račun za državu - online dostava - Fina

Pojedinačno putem web aplikacije e-Račun za državu - računi se zaprimaju kroz web aplikaciju (naručitelj račun prihvaća, odbija ili šalje na likvidaturu). Ovaj način zaprimanja računa ne zahtijeva integraciju sa sustavom. Servis e-Račun za državu također omogućuje i slanje e-računa kroz sustav.

Slanje e-računa u javnoj nabavi izravno iz programa e

Račun za državu obrađujuse samoza potrebe pristupa servisu e-Radržčun za avu i nužni su za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka. Primatelj osobnih podataka je Fina te se osobni podaci koji se prikupljaju ovZahtjevom za im

Greška 403 - Fina

Za pristup i korištenje usluge e-Račun za državu potrebno je imati digitalni certifikat na kripto uređaju, a za direktan pristup putem web servisa, aplikacijski certifikat. Online servis za predaju dokumentacije >> Ulaz u servis. Korisničke upute >> Preuzmi Korisničku uputu .