centre-equestre-prevote.fr

E računi hr

 

 

E-RAČUNI - online poslovni programi - e-racuni.com e računi hr Pošalji SMS poruku s e-mail adresom (npr. test@A1.hr) na koju želiš primati račun na broj 13036 te će ti E-račun biti dostupan na Moj A1 i putem e-maila Pošalji SMS poruku sadržaja ERACUN na broj 13036 te će ti E-račun biti dostupan na Moj A1 . Ostali načini aktivacije.

Računi.hr e računi hr Moj-eRačun je servis za elektronsku dostavu računa i dokumenata brzo, povoljno i efikasno.

e-racuni.com e računi hr Program e-računi je vrlo jednostavan za korištenje. U osnovi je kvalitetno postavljen te ima mogućnost da se vrlo lako proširi i na više od običnog poslovnog programa.Odnos cijene i kvalitete je bez premca u regiji.Tehnička podrška čista petica. Slobodan Mandić, L.A.V. inženjering d.o.o.

Računi.hr Tvrtka Računi.hr d.o.o. uspostavlja nacionalnu infrastrukturu za e-račune. E-računi su potpuna zamjena za račune na papiru, štede korisnicima vrijeme, donose uštede i čuvaju okoliš.

Prijava - Kreiraj Moj-eRačun e računi hr U aplikaciji E-racuni.hr jednostavno napišite i pošaljite vaše račune, izdane prema javnim i sektorskim naručiteljima, izravno u servis FINA e-računi za državu. Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, svi javni i sektorski naručitelji obavezni su od 1.7.2019. zaprimati račune isključivo u elektroničkom obliku.

Česta pitanja i odgovori - sviracuni.hr Mobilna aplikacija za korisnike programa e-racuni.com s kojom možete izdavati račune, ponude i otpremnice, pristupiti kontaktnim podacima vaših stranka i provjeriti stanje zaliha. Aplikacija omogućuje: - pregled i izdavanje računa i ponuda - pregled i izdavanje otpremnica - pregled stanja zaliha - pristup podacima o kupcima - fiskalizacija računa - ispis računa, ponuda i otpremnica u

E-RAČUNI - online poslovni programi - e-racuni.com Web aplikacija za kreiranje i slanje elektroničkih računa. Prijava Kreiraj Moj-eRačun

e-racuni.com - mobilno poslovanje HR - Apps on Google Play 2.4. Jednom kad počnem primati e-račune, što mogu s njima na portalu Svi računi? Na portalu Svi računi svoje e-račune možete pregledavati, označavati ih posebnim, vama prilagođenim imenima i bojama, pregledavati originalne račune pristigle od vaših izdavatelja u PDF formatu, arhivirati svoje e-račune, odabrati niz akcija koje će se odvijati prilikom prihvata određenog e-računa

Sign in - Moj-eRačun e računi hr Ovo web sjedište koristi tehnologiju "kolačića" (eng. cookie) da bi se korisnicima prikazao dinamičan i personaliziran sadržaj, te su oni nužni za ispravan rad. Ako nastavite pregledavati ove stranice, kolačići će biti korišteni u suradnji s vašim preglednikom Weba.

Fakturiranje i vođenje poslovanja u oblaku - e-racuni.com S programom e-računi imamo polno kontrolo nad finančnim in materialnim poslovanjem podjetja. Program je resnično enostaven za uporabo, po drugi strani pa tudi zelo zmogljiv. Janko Večernik, KOVAČ gradnja vozil d.o.o.

www.e-racuni.com - on-line poslovni programi e računi hr Arhiviranje dokumentacije EU fondovi IT usluge i rješenja Slanje obrazaca u e-Servise Plavi dizel Hitro.hr Usluge REGOS-a Prodaja vrijednosnih kupona i ugovora Edukacije Digitalni certifikati Certifikati za poslovne subjekte - poslovni certifikati

e-Račun - online dostava - Fina e računi hr Tvrtka Računi.hr d.o.o. uspostavlja nacionalnu infrastrukturu za e-račune. E-računi su potpuna zamjena za račune na papiru, štede korisnicima vrijeme, donose uštede i čuvaju okoliš.