centre-equestre-prevote.fr

Državna stipendija 2018 natječaj

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Državne stipendije
25.09. - Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2018/2019 24.09. - Završen 4. Fra Ma fu festival: Milenijska fotografija posvećena Mati Parlovu 20.09. - 4. Fra ma fu festival počeo na trgovima Fažane, stižu biciklisti iz Virovitice i Osijeka 18.09. - Fra Ma Fu festival započinje ovaj vikend u Fažani 17.09.

I ove godine dijeli se 10.000 socio-ekonomskih stipendija
Studenti kojima nije dodijeljena državna stipendija mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu u roku od osam (8) dana od dana nakon objavljivanja rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Prigovori na rezultate provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

Otvoren natječaj za dodjelu državnih stipendija u
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 83/2018.) svake akademske godine provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižega socio-ekonomskog statusa.Pravo na državnu stipendiju imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2018/2019
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. Riječ je o značajnim sredstvima osiguranim u Državnome proračunu te sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“).

Uvedena velika izmjena u načinu prijave na natječaj za
Korisničke upute: Obrasci za prijavu na natječaj za državne stipendije za 2017./2018. akademsku godinu 3 Znači, kako biste mogli pristupiti obrascima za državnu stipendiju trebate: 1. koristiti opciju Prijava (gornji desni kut web sučelja, Slika 2.) ili 2.

MZOS Stipendije
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 12. listopada 2017. godine Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu redovitim studentima nižeg socio-ekonomskog statusa. Sredstva za ovaj natječaj osigurana u Državnom proračunu i Europskom socijalnom fondu …

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Ministarstvo
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od 15. listopada do 6. studenoga 2018. godine (uključujući i 6. studenoga). Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 6. studenoga 2018. u 12.00 sati. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u …

Obrasci za prijavu na natječaj za državne stipendije državna stipendija 2018 natječaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje državne stipendije sukladno uvjetima iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj: 83/18 – u daljnjem tekstu: Pravilnik) kao i Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

Natječaj za dodjelu državnih stipendija - Novi Marof državna stipendija 2018 natječaj
25.09. - Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2018/2019 24.09. - Završen 4. Fra Ma fu festival: Milenijska fotografija posvećena Mati Parlovu 20.09. - 4. Fra ma fu festival počeo na trgovima Fažane, stižu biciklisti iz Virovitice i Osijeka 18.09. - Fra Ma Fu festival započinje ovaj vikend u Fažani 17.09.

Objavljeni rezultati natječaja za državnu stipendiju u
NATJEČAJ za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata (u daljnjem tekstu: državne stipendije) za akademsku godinu 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija 2018/2019 državna stipendija 2018 natječaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija. Iznos stipendije na godišnjoj je razini 10.800 kuna, a studenti se na natječaj mogu prijaviti sve do 6. studenog. Za one koji to planiraju učiniti, Ministarstvo je izdalo važne obavijesti i upute.

MZOS Stipendije državna stipendija 2018 natječaj
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Natječaj za dodjelu 10 tisuća državnih stipendija za akademsku 2017./2018. godinu redovitim studentima nižeg socio-ekonomskog statusa. Natječaj je otvoren do 6. studenog 2017. godine, a za sve dodatne informacije MZO vam stoji na raspolaganju na telefonskom broju 01/4594-583, preko e-mail