centre-equestre-prevote.fr

Bascanska ploca

 

 

Baška tablet - Wikipedia

Kada je nastala Bašćanska ploča?, Tko je napisao Bašćansku ploču?, Gdje je pronađena Bašćanska ploča?, O čemu svjedoči Bašćanska ploča?, Na kojem jeziku i pismu je napisana Bašćanska ploča?, Koja je važnost Bašćanske ploče?, Gdje se sada čuva Bašćanska ploča?, Kako je Stjepan Ivšić nazvao Bašćansku ploču?.

Baščanska ploča - Wikipedia bascanska ploca

Kočerinska ploča ili Natpis Vignja Miloševića je nadgrobni spomenik Vignja Miloševića donesen s Kočerinskoga polja prije više od 130 godina i uzidan u Župni dvor u Kočerinu, a 1927. godine, kad je izgrađen novi Župni dvor i ploča je prenesena tamo.Visina ploče je 137 centimetara, a širina nejednaka: 50 centimetara, 49 centimetra i 53 centimetra.

Baška tablet - Wikipedia

Bašćanska ploča, najvažniji i jedan od najstarijih hrvatskih epigrafskih spomenika. Pisana je prijelaznim oblikom glagoljice oko 1100. g. Pronađena je 15. rujna 1851. u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku. Govori o darovanju zemlje kralja Zvonimira benediktincima, a čuva se u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Bašćanska ploča nastala je oko 1100. g. kao

Images of bascanska ploca

Bašćanska ploča (otok Krk) — najveći hrvatski pisani spomenik na staroslavenskom pismu glagoljici iz 12. st.

Baščanska ploča - Wikipedia

kulturna baština ovo je velika pohvala za ovakvu stranicu i sve ostale.treba se više ?uvati svoja baština i pri?ati svojim klincima o tome.ali i o nije jedina stvsr naša djeca na otoku krku su dosta pose?eni svojoj kulturnoj baštini:plešu stare plesove i dosta su informirani.ali u?itelj bi mogli pri?at s djecom o tome jer od prilike za 20 godina djeca ne?e znat ni za jednoga kralja ni za

BAŠĆANSKA PLOČA :: Povijesni-izvori

Bašćanska ploča, najvažniji i jedan od najstarijih hrvatskih epigrafskih spomenika. Pisana je prijelaznim oblikom glagoljice oko 1100. g. Pronađena je 15. rujna 1851. u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku. Govori o darovanju zemlje kralja Zvonimira benediktincima, a čuva se u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Bašćanska ploča nastala je oko 1100. g. kao

Images of Bascanska ploca

Bašćanska ploča - Bašćanska ploča - Bašćanska ploča - Bašćanska ploča - Bašćanska ploča - Bašćanska ploča - Bašćanska ploča - Hrvatski jezik

Videos of Bascanska Ploca bascanska ploca

Starohrvatski spomenik, pisan glagoljicom otprilike 1100. godine, a potječe iz crkve sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku. Tekst s bilješkama je …

Bašćanska ploča | Povijest community | Fandom

Tekst sa Bašćanske ploče “U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ja opat Držiha pisah ovo o ledini koju dade Zvonimir, kralj hrvatski, u svoje dane svetoj Luciji. i svjedok mi župan Desimir Krbave Mratinac u Luci, Pribina poslanik u Vinodolu i Jakov na otoku. i tko to poreče, neka ga prokune Bog i 12 apostola i 4 evanđelista i sveta Lucija amen.

Bašćanska ploča – Wikipedija bascanska ploca

Since 1934 the original has been kept in the Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb. Croatian archaelogist Branko Fučić contributed to the interpretation of Baška tablet as a left altar partition. His reconstruction of the text of the Baška tablet is the most widely accepted version today.

Bašćanska ploča - Wikiwand

Bašćanska ploča izvorno je bila lijevi plutej, pregrada ili paravan, na crkvenom septumu ili pregradi koja je dijelila redovnički kor od prostora za puk, a svojim značajkama, oblikom, veličinom i ornamentom loze koji se proteže rubom ploče odgovara tipičnim plutejima predromaničkog i romaničkog razdoblja na …

Videos of Bascanska Ploca bascanska ploca

Značaj. Baščanska ploča izvorno je bila lijevi plutej, pregrada ili paravan, na crkvenom septumu ili pregradi koja je dijelila redovnički kor od prostora za narod, a svojim osobinama, oblikom, veličinom i ornamentom loze, koji se proteže ivicom ploče, odgovara tipičnim plutejima predromaničkog i romaničkog perioda na hrvatskoj obali.

Bašćanska ploča | Povijest community | Fandom bascanska ploca

Bašćanska ploča starohrvatski je spomenik, pisan prijelaznim oblikom glagoljice, oko 1100. godine. Pronađena je 15. rujna 1851. u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku, zahvaljujući bašćanskom kleriku Petru Dorčiću.[1]

Kočerinska ploča – Wikipedija

Bašćanska ploča – jedan je od najdragocjenijih hrvatskih spomenika: najdulji i podatcima najbogatiji među najstarijim hrvatskim glagoljskim natpisima, nastao oko 1100. godine.

Bašćanska ploča - Nastavna sredstva

Bašćanska ploča izvorno je bila lijevi plutej, pregrada ili paravan, na crkvenom septumu ili pregradi koja je dijelila redovnički kor od prostora za puk, a svojim značajkama, oblikom, veličinom i ornamentom loze koji se proteže rubom ploče odgovara tipičnim plutejima predromaničkog i romaničkog razdoblja na …